Mid/Senior React Developer
София
длъжност на пълно работно време

Mid/Senior React Developer

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Предвид настоящите и нови проекти, които очакваме да приемем, имаме
нужда от колега на позицията Mid/Senior React Developer, който има възможност и умения да навлезе бързо в конкретна идея и да продължи работата си по проект с минимално
менторство.

Кой би се вписал в нашият малък екип?

Технически елементи:

Задължителни:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- ES6+
- React and/or React Native
- GitHub

Пожелателни:
- React Testing Library
- Expo
- NativeBase
- TypeScript
- Jest
- Next.js
- Material UI
- Tailwind CSS
- Atlassian products (Jira/Confluence)

Опит:
Не по-малко от 3 активни години опит по проекти и продукти, които са
базирани на React/React Native

Организация на работа:
Самостоятелност при работата по задание, включващо подготвяне и
тестване на готови компоненти, както и на завършеното задание, преди
предоставяне за окончателно тестване от клиента.

Работен език:
Английски; Български

Локация:
Офис (София) или дистанционно

Това, което можем да гарантираме е динамика и работа по различни и
интересни проекти

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2017)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

JobTiger Banner