EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Счетоводител
Пловдив
full-time

Счетоводител

Пловдив full-time

Responsibilities

•Обработва и осчетоводява първични счетоводни документи и банкови операции;
•Осчетоводява документи, свързани с възнаграждения на персонала;
•Отговаря за разчетите с доставчици;
•Контролира и осчетоводява обобщена информация от билинг система;
•Изготвя справки за вътрешни нужди;
•Съдейства при изготвяне на данни и справки за финансови отчети;
•Класифицира и архивира документи.

Requirements and necessary skills

•Висше икономическо образование, специалност Счетоводство;
•Минимум 1 година опит като счетоводител;
•Добро познаване на счетоводното и данъчно законодателство; познаване на Международните счетоводни стандарти; опит в работа със счетоводен софтуер (опит при работа със SAP е предимство);
•Английски език на добро работно ниво;
•Умения за работа с продуктите на MS Office;
•Прецизност и умения за работа в екип.

We offer

•Възможност за развитие в стабилна международна компания, с утвърдени правила и стандарти;
•Въвеждащо обучение, индивидуален план за работа и личен ментор, който ви подпомага в навлизането в работните процеси, стандарти и фирмена култура.
•Ваучери за храна и карти за спорт на преференциални цени;
•Допълнителни средства за Великден, Коледа, летен отпуск и др.;
•Гъвкаво работно време и възможност за ползване на homeoffice;
•Отлична локация в центъра на гр. Пловдив.

Срок за кандидатстване: 02.06.2023 г.

Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона "Кандидатствай".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.

Contact Information

Phone: 032/ 301 491

JobTiger Banner