Райкомерс Конструкшън ЕАД
Багерист
София
длъжност на пълно работно време

Багерист

София длъжност на пълно работно време

За нас

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД е водеща компания с тридесет годишен опит в областта на инфраструктурното строителство, специализирана в изграждане и реконструкции на водопроводни и канализационни мрежи както и на други разновидности на подземната инфраструктура.

Отговорности

• Извършваш изкопни дейности при разнообразни условия;
• Изпълняваш изкопите, които са зададени точно и прецизно;
• Спазваш правилата за работа с пътно-строителни машини;
• Работа за обекти в страната.

Изисквания и необходими умения

• Умения да управляваш земекопни и пътно строителни машини;
• Трудов опит като багерист- минимум 1 година в изкопи за водопровод и канализация в градска среда;
• Наличие на документ за правоспособност за ПСМ;
• Шофьорска книжка;

Ние Ви предлагаме

• Коректност в трудовоправните отношения;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Въвеждащо обучение и менторство и подкрепа през първите месеци на работа;
• Карта за спорт;
• Карта за оптики;
• Безплатни професионални обучения.

Личните данни и кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и ще бъдат използвани от “Райкомерс Конструкшън“ ЕАД единствено и само за целите на подбора и в съответствие с действащото законодателство, като няма да бъдат предавани на трети лица, освен ако законът не го изисква. Кандидатите предоставят личните си данни доброволно и ще имат право на достъп и коригиране на личните си данни след подаване на писмено искане.
Може да се запознаете с нашата политика за Защита на лични данни на страницата на фирмата.

Информация за контакт

Телефон: 0884554940

JobTiger Banner