JT Business Group Ltd.
Оперативен счетоводител
София
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Оперативен счетоводител

София full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

В JT Business Group Ltd. сме специализирани в това да помагаме на компании да открият неизползван потенциал и да се възползват от възможности, които може да не са очевидни веднага. Заедно ще приложим стратегически подход към анализ на бизнеса, оценката на конкуренцията и идентифицирането на тенденции и модели, които могат да дадат конкурентно предимство. С 25 години опит в счетоводната, финансовата и банковата индустрия, ние разбираме уникалните нужди и предизвикателства, пред които са изправени фирмите, когато става въпрос за управление на техните финанси. Ето защо ние предлагаме персонализирани решения, които са предназначени да отговорят на специфичните нужди и да помогнат да постигнат финансовите си цели.

Responsibilities

• Поддържа ежедневно точно отчитане на стопанските операции в счетоводната система съгласно НСС и МСФО;
• Изпълнява счетоводни функции като счетоводство на приходите и активите;
• Документи и сметки за финансовите транзакции;
• Изготвя платежни нареждания към доставчиците и държавния бюджет;
• Осигурява точно отчитане и анализ на приходите и разходите;
• Изготвя справки за салда по сметки и сделки с доставчици и клиенти;
• Администрира договори с контрагенти;
• Изготвяне на междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети по НСС и МСФО на английски език;
• Изготвяне на годишни данъчни декларации;
• Комуникира директно с клиенти, данъчни органи и съответните институции.

Requirements and necessary skills

• Висше образование по счетоводство и/или финанси
• Отлично познаване на МСФО, Националните счетоводни стандарти и данъчното законодателство;
• Минимум 3 години опит на подобна позиция;
• Внимание към детайла и стриктно спазване на сроковете;
• Владее английски език, включително четене, говорене и писане;
• Отлична компютърна грамотност, включително Microsoft Office - Word, Excel и PowerPoint.
• Добри аналитични, организационни и комуникативни умения;
• Отлични умения за работа в екип;
• Отличен етикет за бизнес комуникация;
• Отлични организационни и приоритизиращи умения;

We offer

• Прогресивни възможности за кариерно развитие в рамките на млада и развиваща се организация;
• Работа с български и международни компании от различни индустрии и придобиване на мултикултурен опит;
• Екипно ориентирана и подкрепяща работна среда
• Подкрепа в квалификацията за професионално развитие;
• Атрактивно възнаграждение, ориентирано към резултатите.

Contact Information

Phone: 0898454505

JobTiger Banner