Blue Lynx Careers EOOD
Оператор качество
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Оператор качество

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент е Италианска компания, специализирана в производството на метални компоненти по поръчка с различни приложения.
В момента разширяват екипа си в Пловдив и търсят да наемат Оператор Качество, който да контролира качеството при производството им.

Отговорности

Профил на Позицията за Оператор Качество
Задълженията включват, но не са ограничени до:
• Контролира и одобрява производството в процес като потвърждава необходимите спецификации, провежда визуални и измервателни тестове и предава необходимите индикации за корекции на операторите на машини
• Измерва и одобрява всички готови продукти по фирмен стандарт
• Измерва и сравнява крайния продукт по спецификации на технически чертежи
• Поема отговорност за измерена и одобрена продукция според процедурите на фирмата като поставя „зелен етикет“ и подпис
• Поддържа измервателното оборудване и при необходимост сигнализира за ремонт или калибриране
• Поддържа чиста работна среда
• Методично измерва несъответстващ продукт или материал и обозначава с „червен етикет“ в съответната зона
• Подготвя и изпраща доклади на мениджъра по качеството, свързани с резултати от проверки и други
• Спазва всички правила за безопасност и здраве при работа
• Изпълнява други задачи в съответствие с нуждите на компанията и указания на Директния Ръководител

Изисквания и необходими умения

Профил на Кандидата за Оператор Качество
• Диплом за средно образование или еквивалентна квалификация
• Предишен опит като инспектор по качеството или сходна длъжност е предимство
• Умения за работа с документация и задълбочено разбиране на фирмени стандарти и процедури
• Да може да чете технически чертежи
• Възможност за използване на измервателни уреди като шублер, видео-проектор, микроскоп, микрометър, дълбокомер
• Основни компютърни и математически умения
• Познаване на стандарт ISO 9001 е плюс
• Способност за вземане на самостоятелни решения и носене на отговорност
• Гъвкавост и умения за справяне в динамична работна среда
• Владеенето на Английски език е предимство
• Отлични умения за решаване на проблеми и аналитичност
• Работа в екип и сътрудничество
• Засилено внимание към детайлите
• Готовност за работа на смени

Ние Ви предлагаме

Какво Предлага Клиента
• Атрактивно стартово възнаграждение
• Бонусна схема
• Гъвкаво работно време/ работа на смени
• Ваучери за храна
• 20 дни платен годишен отпуск

Blue Lynx Careers EOOD is a registered provider of Recruitment Services with License No: 3173/06.07.2021
JobTiger Banner