EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Експерт, продажби
Варна
full-time

Експерт, продажби

Варна full-time

About us

EVN България е утвърдена международна компания със стабилни позиции на пазара на електроенергия в България. Убедени сме, че нашето бъдеще е в нашите ръце, ето защо сме социално отговорна компания, която влага време и енергия в инициативи в полза на обществото и природата на територията на Югоизточна България.

Във връзка с разширяване и утвърждаване на пазара търсим мотивиран професионалист, който да се присъедини към продажбения ни екип. Ако работата с клиенти ви зарежда, ако сте самостоятелен и енергичен и обичате да бъдете в движение, вижте нашето предложение.

Responsibilities

- Консултиране на бизнес клиенти и продажба на електрическа енергия.
- Познаване и развиване на портфолио от клиенти.
- Поддържане на дългосрочни партньорски взаимоотношения с нови и съществуващи клиенти на компанията.
- Регулярно провеждане на срещи, водене на преговори и сключване на търговски сделки.
- Изпълняване на планове и цели за активност, продажбени дейности и кампании.

Requirements and necessary skills

- Опит в продажбите и много добро познаване на продажбения процес;
- Умения за ефективна комуникация, активно слушане и убеждаване;
- Отлични презентационни умения;
- Дипломатичност, организираност и самостоятелност в работата;
- Притежавате шофьорска книжка, кат. В и сте активен шофьор.

We offer

- Реализация на търговския ви потенциал с подкрепата на водещи експерти в сектора.
- Възможност да се възползвате от богат пакет от допълнителни придобивки и стимули, с който ви подкрепяме да достигнете най-високите си постижения:
- Допълнително здравно застраховане;
- Допълнително пенсионно осигуряване;
- Комбинирана застраховка "Живот" и "Трудова злополука";
- Допълнителен платен годишен отпуск за стаж в енергетиката и за отглеждане на деца;
- Ваучери за храна;
- Карти за спорт на преференциални цени;
- Допълнителни средства за лятна почивка, за работно облекло, за Великден, Коледа, Деня на енергетика;
- Финансова подкрепа при раждане на дете;
- Безплатни обучения/курсове;
- Тимбилдинги и семейни събития, вътрешни спортни активности и състезания.


Ако тази позиция представлява интерес за Вас, не се колебайте да изпратите своите документи (CV и мотивационно писмо) през бутона Кандидатствай.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъз-можност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner