EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Строителен инженер (по заместване)
Plovdiv
full-time

Строителен инженер (по заместване)

Plovdiv full-time

Responsibilities

- Организира и контролира проектирането и изпълнението на строителните дейности по конкретни обекти. Отчита изпълнението;
-Разработва конкретни проектно сметни документации;
- Координира различни фирми, извършващи проектните и строителни дейности;
- Изготвя документи за търг и осъществява проверки на оферти;
- Приема и документира изпълнените услуги, доставки и строителство свързани с преустройството и ново строителство на сгради;
- Подготвя количествено - стойностни сметки, следи прилагането им и анализира изпълнението им;
- Планира и контролира бюджета за съответния обект и дава своевременна обратна връзка при отклонения;

Requirements and necessary skills

- Висше образование - строителен инженер от специалност Промишлено и гражданско строителство, - Строителство на сгради и съоръжения или сходна;
- Минимум 1 година професионален опит в областта на строителството;
- Познаване на действащите нормативни документи;
- Знания за разчитане на проектна документация;
- Познания по английски език ще се считат за предимство;
- Компютърни умения - MS Office, AutoCad;
- Много добри организационни умения; нагласа за динамична заетост; умения за работа в екип, гъвкавост и добра организация при изпълнение на работата.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография, като използвате бутона „Кандидатствай“.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Краен срок: 03.10.2023 г.

We offer

- Възможност за реализация в стабилна международна компания.
- Утвърдени правила и стандарти на работа.
- Въвеждащо обучение, ментор и индивидуален план за работа в пробния период.
- Здравна застраховка за сметка на работодателя за всеки сътрудник, както и здравна застраховка за членове на семейството на преференциални цени.
- Система за гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние.
- Карта за спорт на преференциални цени (Мултиспорт/Coolfit).
- Фирмени обучения, тимбилдинги, спартакиади и др.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner