Организатор, международни пътувания_Югоизточна Европа и Азия
София-град
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Организатор, международни пътувания_Югоизточна Европа и Азия

София-град длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

Във връзка с разширяване на дейността си, "Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД; фирма в сферата на организиранe на хазартни игри, търси млада и позитивна личност, с доказани знания в сферата на Туризма и свободно владеене на турски език, за позицията „ОРГАНИЗАТОР, международни пътувания_Югоизточна Европа и Азия“,код по НКПД:42213003.

Отговорности

работи директно/ част е от отдел Международен маркетинг на игралното казино;

организира задгранични/ международни пътувания с цел туризъм, групови и/ или персонални, на клиенти на игралното казино до курортни дестинации в Турция и съседни азиатски държави;

участва в създаването, предлагането и впоследствие реализацията на туристически пакети за организирате на туристически обиколки в Турция и съседни азиатски държави, които да са атрактивни за посетители на игралното казино;

в тази връзка: работи директно с международни туристически компании и по-конкретно осъществяващи дейност в Турция и съседни азиатски държави;

участва пряко в изграждането на различни по вид маркетинг стратегии, до компетенциите на заеманата длъжност, с цел реклама и популяризиране на игралното казино;

участва пряко/ представлява фирмата-организатор на международни събития и изложения;

изпълнява всички свои служебните задължения в съответствие с утвърдената политика на компанията, нейните дългосрочни и краткосрочни цели.

Изисквания и необходими умения

минимум завършен първи курс висше образование, специалност "Туризъм" или еквивалентно;

чисто съдебно минало;

отлично владеене на Турски език-писмено и говоримо, ниво C2;

добро владеене на Английски език-писмено и говоримо, ниво В1/ В2;

владеене на втори западен език, се счита за предимство;

добро познаване на Югозападна Турция и съседните азиатски държави и по-специално:

курортните дестинации;
история и култура
религиозни празници и обичаи
позитивно и любезно отношение при комуникацията с клиенти;

мотивация и екипна ориентираност;

желание за работа, усъвършенстване и развитие.

Ние Ви предлагаме

стимулиращо възнаграждение;

много добри условия на работа;

възможност за кариерно развитие.
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner