Териториална дирекция Държавен резерв гр. София
Главен специалист
с. Антон
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Главен специалист

с. Антон full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”
Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София
Отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”
Сектор Складова база Антон

Responsibilities

Поддържа в изправност електрооборудването в Складова база Антон. Поддържа в изправност мачтов трафопост с трансформатор. Работи с измервателни уреди. Води техническа документация.

Requirements and necessary skills

Висше или средно техническо образование - Електротехник; III-та квалификационна група по електробезопасност; Свидетелство за управление на МПС категория В; Чисто съдебно минало; Работа с MS Office; Познания за ел.двигатели и разпределителни уредби ниско и средно напрежение;

Contact Information

Phone: 0876409598

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner