Главен счетоводител
Варна
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Главен счетоводител

Варна длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Строителна компания, търси да назначи:

Отговорности

- Организира и отговаря за цялостната счетоводна дейност в дружеството
- Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните счетоводни документи и отразяването им в счетоводните регистри
- Своевременно осигурява финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление
- Организира изготвянето на отчети за нуждите на планирането и управлението на дружеството
- Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството
- Следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото данъчно законодателство
- Организира осигуряването на ръководството с финансово-счетоводна информация
- Подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводнтите записвания
- Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи
- Следи плащанията и финасовите процеси, оптимизира разходите
- Участва в преговори с банки, държавни органи, клиенти на дружеството
- Отчита дейността пред външен одитор

Изисквания и необходими умения

* Трудов стаж като главен счетоводител
* Много добро познаване на нормативните актове свързани със счетоводната отчетност, трудово и осигурително законодателство и специфика на счетоводство в строителство.
* Опит в строителна фирма е предимство
* Висше образование;
* Отлична компютърна грамотност
* Владеене на руски език е желателно;

Ние Ви предлагаме

- Сигурно и регулярно заплащане без забавяне.
- Работа в интелигентен млад колектив на престижна и развиваща се фирма
- Трудов договор, социални и здравни осигуровки
- Професионално развитие

Информация за контакт

Телефон: +359899318868

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner