EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Заварчик
Plovdiv
full-time

Заварчик

Plovdiv full-time

Responsibilities

-Отговаряте за правилното, качествено и своевременно изпълнение на заваръчни работи на всички видове динамично натоварени отговорни детайли от конструкции, съдове под налягане и тръбопроводи от въглеродни, легирани и високо-легирани стомани;
-Осъществявате задачи по подготовка и изпълнението на заваръчни дейности на арматурни стомани при монтажни условия; заваряване на топлообменни апарати, колони, тръбни решетки, барабани на парни котли, елементи и греди на кранове и други отговорно динамично и знако-променливо натоварени детайли и конструкции от въглеродни легирани стомани;
-Заварявате образци и проби за различни изследвания на основния метал и заваръчния шев;
-Осъществявате дейности, свързани с предотвратяване или ликвидиране на аварии в извън работно време.

Requirements and necessary skills

-Средно специално образование с придобита професионална квалификация "Заварчик";
-1 годинa професионален опит в областта;
-Притежава сертификат по заваръчен процес 111. Предимство е сертификат по заваръчен процес 141;
-Познания за физикохимичните свойства, структурните изменения, техниката и технологията на заваряване на стомани и видовете методи на заваряване;
-Добра теоретична подготовка и практичен опит в:
-техника и технология на газо-кислородно рязане на метали и електродъгово заваряване на легираните стомани
-устройство на уреди и оборудване за електродъгово заваряване
умения за разчитане на монтажни чертежи със средна сложност
-Свидетелство за управление на МПС, кат. В;
-MS Office е предимство;
-Умения за работа в екип, добри организационни и координационни умения, прецизност и съобразителност, устойчивост на стрес.

We offer

-Възможност за професионално развитие в стабилна международна компания, с утвърдени правила и стандарти;
-Възможност да се възползвате от богат пакет от допълнителни придобивки и стимули, с който ви подкрепяме да достигнете най-високите си постижения:
-Допълнително здравно застраховане;
-Допълнително пенсионно осигуряване;
-Комбинирана застраховка "Живот" и "Трудова злополука";
-Допълнителен платен годишен отпуск за стаж в енергетиката;
-Ваучери за храна;
-Карти за спорт на преференциални цени;
-Допълнителни средства за лятна почивка, за работно облекло, за Великден, Коледа, Деня на енергетика;
-Финансова подкрепа при раждане на дете;
-Безплатни обучения/курсове;
-Тимбилдинги и семейни събития, вътрешни спортни активности и състезания.
-Въвеждащо обучение, индивидуален план за работа и личен ментор, който ви подпомага в навлизането в работните ни процеси, стандарти и фирмена култура.

Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона "Кандидатствай".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Contact Information

Phone: 032/ 301 491

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner