Astrea Recruitment
20 - 50 служителя Apply See employer
Експерт, мрежова и информационна сигурност
Sofia
full-time

Експерт, мрежова и информационна сигурност

Sofia full-time

About us

Астреа е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни.
Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на
разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги
консултираме и напътстваме при вземането на важни решения.

За един от нашите клиенти - Българска компания, основана през 1957, с повече от 70
години опит. По мащабите на производство и периметъра на обслужване клиента ни е
най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров Tърсим амбициозни и
мотивирани личности за позицията Експерт, мрежова и информационна сигурност.

Responsibilities

* Организира дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежовата и информационна сигурност;
* Консултира ръководството във връзка с информационната сигурност;
* Участва в изготвянето на политиките и документираната информация;
* Организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства;
* Следи за актуализиране на използвания софтуер и хардуер;
* Поддържа връзки с други администрации и организации, работещи в областта на информационната сигурност;
*Следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието му и други.

Requirements and necessary skills

*Образование: Висше образование, с образователно-квалификационна степен: „Бакалавър” в областта на информационните технологии;
* Познания по английски език.
* Допълнителни специфични умения, курсове или сертификати:
1. Опит при анализ на заплахите и уязвимостите, и оценката на риска на
информационни системи; изготвяне на контролни механизми за
предотвратяване на инциденти свързани с ИТ сигурността; провеждане на
анализи на информацията за инциденти свързани с ИТ сигурността;
2. Познания и интерес в тенденциите на развитие на съвременните
комуникационни и информационни технологии
3. Опит в изготвяне на техническа документация;
4. Опит в координиране и документиране на договорни взаимоотношения с
външни изпълнители;
5. Сертификати за професионална квалификация в областта на информационната
сигурност.

We offer

* Стандартно работно време;
* Социални придобивки: Ежемесечно допълнително плащане за социални нужди;
допълнителни плащания за Великден, Коледа, Ден на енергетика, летни
отпуски. Допълнителен размер на отпуск за ненормиран работен ден в размер
на 06 дни; Ползване на почивната база на Дружеството на преференциални цени.
Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ
кандидат, не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да
посочите референтния номер на обявата N NV_r_TPIL).

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.
(„АСТРЕА РИКРУТМЪНТ“ ЕООД – Регистрация в МТСП No1809).

Contact Information

Phone: 0885 865 066

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner