Human Capital Store
under 5 служителя Apply See employer
Помощник на техническия ръководител
Sofia
part-time

Помощник на техническия ръководител

Sofia part-time

About us

Поради увеличаване на обема на работа на наш клиент, ние от Human Capital Store, търсим „Помощник на техническия ръководител“ в строителството. Клиентът ни стартира дейността си през 2016г. и предлага пълен инженеринг на услугите по изграждане на обекти на ниско и високо строителство, ремонтни и консервационни дейности и реконструкции.

Responsibilities

Основните отговорности на „Помощник на техническия ръководител“ включват участие в:
- организацията за изпълнение на СМР.
- контрола на качеството.
- заявка за необходимите материали.
- провеждането на инструктажи.
- отчетността за изпълнените СМР.

We offer

Тази позиция е подходяща и за студенти, които имат възможност да съчетават университета с работата си, както и за току-що завършили релевантното висше образование.

Позицията дава възможност на кандидата да работи на 4,6 или 8 часов работен ден.

Изискванията на клиента ни са, кандидатът да притежава шофьорска книжка, да притежава желание за работа и да проявява инициатива за постигане на заложените цели.

Клиентът ни предлага:
- Въвеждащо обучение.
- Пет дневна работна седмица - от понеделник до петък. С работно време от 08:00 часа до 17:00 часа.
- Почива се събота и неделя, както и на всички български национални празници.
- Трудов договор, съобразен с българското законодателство.
- Покриване на разходите за мобилен телефон и служебните пътувания.

Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.201
Услугите ни към кандидатите са безплатни.
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Contact Information

Phone: +359899602101

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner