Astrea Recruitment
Геодезист
София
длъжност на пълно работно време

Геодезист

София длъжност на пълно работно време

За нас

Астреа е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни.
Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на
разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги
консултираме и напътстваме при вземането на важни решения.

За един от нашите клиенти - Българска компания, чиято дейност е в областта
проектиране и строителство на сгради и съоръжения, управление и инженеринг на
строителни и строително-инвестиционни проекти, както и всички други търговски
сделки, дейности и/или услуги. Tърсим предприемчиви, амбициозни и мотивирани личности за позицията Геодезист.

Отговорности

* Заснемане на всякакви строителни обекти: сгради, ВиК съоръжения, ел. проводи,
ТКМ, пътни съоръжения и трасета;
* Трасиране на сгради, ВиК съоръжения, ел. проводи, ТКМ, пътни съоръжения и трасета;
* Даване на нива на всякакви строителни обекти и трасета;
* Изпълнение на вертикална планировка на обекти (вътре в сградата и на площадката);
* Носи отговорност за даваните нива и трасета;
* Носи отговорност за поддържане на измервателните уреди в изправно състояние
* При използване на уред върнат от ремонт да се запознае с протокола от ремонта и
калибирането;
* Спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд на работното си
място и да използва лични предпазни средства;
* Да спазва правилата за вътрешния трудов ред и изискванията на Кодекса на труда;
* Носи отговорност за нанесени вреди от непрофесионално изпълнение на
задължeнията си и за повреди на уредите за измерване поради неправилно
съхранение, експлоатация и при превоз;
* Да познава и спазва изискванията на Интегрираната система за управление по
отношение поддръжката на геодезиските уреди;
* Длъжноста е подчинена на Техническият ръководител;
* При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с Ръководител проект, Техническите ръководители, бригадирите и
работниците на обекта.

Изисквания и необходими умения

* Вид и равнище на образованието: Средно техническо по специалноста;
* Трудов опит: три години по специалността;
* Специалните умения: MS Office, AUTO CAD, Internet приложения и др., притежаване на шофьорска книжка (категория В). Да умее да работи с тотална станция;
* Поведенчески характеристики: умения за планиране на работата, организираност,
ефективна комуникация с работниците и останалите членове от ръководството на обекта, способнaости за поемане на лична отговорност;
* Личностни изисквания към изпълнителя: прецизност в дейноста, отговорност,
устойчивост на стрес, комуникативност, лоялност, аналитично мислене, инициативност;
* Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето: нормативната база в
строителството, технологии в монолитното строителство, нови ефективни материали и
технологиите за прилагането им в довършителните и инсталационните работи и ЗУТ,
ЗЗБУТ, КТ, Наредба № 3 от 31.07.2003г;
* Характеристиките на използваната в строителството измервателна геодезистка апаратура.

Ние Ви предлагаме

* Конкурентно възнаграждение;
* Дългосрочно и сигурно работно място;
* Работа в динамичен екип.

Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ
кандидат, не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата N NV_r_GEOAS).

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.
(„АСТРЕА РИКРУТМЪНТ“ ЕООД – Регистрация в МТСП No1809).

Информация за контакт

Телефон: 0885 865 066

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner