EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Юрисконсулт, ЗОП
Plovdiv
full-time

Юрисконсулт, ЗОП

Plovdiv full-time

Responsibilities

-Съгласуване на документация, необходима за стартиране и провеждане на процедури за обществени поръчки;
-Проверка на документите, предоставени от участници в процедури по ЗОП;
-Участие в комисиите за провеждане на процедури по ЗОП;
-Проследяване изготвените в отдела документи за тяхната коректност спрямо ЗОП и българското законодателство;
-Проследяване развитието на нормативната уредба, свързана с обществените поръчки, и в сътрудничество с ръководител отдел и ръководители екипи, подготовка на необходимите промени във вътрешнофирмените документи;
-Предоставяне на становища, свързани с прилагането на ЗОП и поднормативните актове;
-Подготовка и корекция на вътрешнофирмени документи в областта на снабдяването;
-Изготвяне на становища при обжалване пред КЗК и ВАС.

Requirements and necessary skills

-Висше юридическо образование;
-Минимум 3 години опит в подготовка, провеждане и/или контрол на обществени поръчки;
-Отлично познаване на законодателната рамка в областта на обществените поръчки, а също така и практиката на КЗК и ВАС;
-Опит в създаването и обработката на електронни документи, включително електронен подпис;
-Владеене на английски език;
-Добри компютърни умения: MS Office;
-Добри комуникативни и лидерски умения, последователност.

We offer

-Стабилна работа по специалността в международна компания с утвърдени стандарти.
-Екип от изградени специалисти, от които можете да научите много.
-Отлична локация в центъра на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.
-Привлекателен социален пакет - възможност за гъвкаво работно време, карта за спорт на преференциални цени, допълнително медицинско застраховане за сметка на работодателя и преференциална цена за вашето семейство, фирмени обучения, тимбилдинги и др.

Срок за кандидатстване: 19.10.2023 г.

Ако позицията представлява интерес за вас, изпратете ни професионална автобиография и мотивационно писмо, като натиснете бутона Кандидатствай.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Contact Information

Phone: 032/ 301 491

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner