W&K Gesellschaft für Industrietechnik mbH
Електротехник / Електромонтьор / Сервизен техник по Електрониката (м/ж/д) / Service Technician Electronics (m/f/d)
Frankenstraße 1, 97906 Faulbach, Германия
длъжност на пълно работно време

Електротехник / Електромонтьор / Сервизен техник по Електрониката (м/ж/д) / Service Technician Electronics (m/f/d)

Frankenstraße 1, 97906 Faulbach, Германия длъжност на пълно работно време

За нас

Повече от 35 години W&K е международна компания за монтаж и услуги.
Принадлежим към средния бизнес, управлява ни нашият собственик и нашите 1500 служители работят по целия свят.
Иновациите, растежът и семейната трудова атмосфера са двигателите на нашия непрекъснат успех.

Убеди се лично!

За нашите проекти търсим ангажиран
Електротехник / Електромонтьор / Сервизен техник по Електрониката (м/ж/д)

----

For more than 35 years, W&K has been operating internationally as an installations and service company.
As a medium-sized and owner-managed company, we employ over 1500 people worldwide.
Innovation, growth, and an informal working environment are drivers of our continued success.

Come and see for yourself!

We are seeking a committed
Electrician / Assembly Electrician / Service Technician Electronics (m/f/d)

Отговорности

Tвоите конкретни дейности / Your Tasks

• Изпълнение на електрически инсталации / монтажи / модификации
• Електрическа поддръжка и сервиз на машини и системи
• Разнообразна работа, основно във фармацевтичната, хранително-вкусовата и стъкларската промишленост, аерокосмическия, авиационния и автомобилния сектор

----

• Completion of electrical assemblies / conversions / repairs
• Performing of electrical maintenance on machines and equipment
• Varied work, mainly in the pharmaceuticals industry, food technology, glass industry, aerospace, aviation, and automotive sectors

Изисквания и необходими умения

Нашите очаквания / Your Experience

• Езикови познания по немски или английски език
• Кандидатура на немски или английски език
• Образование по електроника, електротехника или електроинженерство
• Опитът в областта на електромонтажа или поддръжката на машини
• Въвеждане в експлоатация
• Готовност за служебнo пътуване в Германия / в Европа и / или по целия свят

----

• Knowledge of German or English
• Your application must be submitted in either German or English
• Training in the field of electronics, electrics or electrical engineering
• Experience in electrical assembly or maintenance
• Commissioning experience advantageous
• Willingness to travel; throughout Germany / Europe and / or worldwide

Ние Ви предлагаме

Какво предлагаме / What we offer

• Безсрочен трудов договор със сигурен работодател
• Интеграция в немската социална система!
• Личен комплект инструменти и качествено работно облекло
• Разходите за настаняване се покриват от W&K
• Добро заплащане, компенсации за пътуване и дневни ставки
• Пътни пари от твоята столица
• Разнообразна и отговорна сфера на дейност
• Подкрепа при навлизане в новата дейност

Защо W&K

• Работна атмосфера със семеен характер и работодател-собственик
• Cпонтанна комуникация и култура на общуване
• Сигурно работно място при интернационален работодател
• Личен съветник и индивидуално съобразени задачи

----

• An open-ended employment contract with a reliable employer
• Integration into the German social system!
• Personal tool kit and quality work clothes
• Accommodation costs are covered by W&K
• Good pay, fair travel allowances and daily rates
• Travel money from your capital city
• Varied and responsible range of duties
• A sound and practical induction period

Why W&K

• Informal working atmosphere with an owner-managed employer
• Short and open communication channels in an informal culture
• High level of job security with an international employer
• Dedicated supervisor and individually coordinated assignments

Събудихме ли интереса ти? / Have we sparked your interest?

Нашата обява отговаря на твоите интереси и способности?
Tогава свържи се с нас или ни изпрати твоята кандидатура

https://wk-industrietechnik.de/arbeiten-bei-wk/

Кандидатствай сега

https://k27262.coveto.de/public/bewerbung/?id=1318

Имаш ли въпроси?

Melanie Hager
Telefon: +49 9392 9280 626
Mail: bewerbung@wk-industrietechnik.de

----

Do you see yourself working with us?
Then contact us or send us your application.

https://wk-industrietechnik.de/arbeiten-bei-wk/

Apply Now

https://k27262.coveto.de/public/bewerbung/?id=1318

Do you have any questions?

Bostjan Zerak
Phone: +386 40 573 501
Mail: bewerbung@wk-industrietechnik.de
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner