Human Capital Store
под 5 заети служителя Кандидатстване Виж работодателя
Помощник на техническия ръководител
София
длъжност на непълно работно време

Помощник на техническия ръководител

София длъжност на непълно работно време

За нас

Поради увеличаване на обема на работа на наш клиент, ние от Human Capital Store, търсим Помощник на техническия ръководител в строителството. Клиентът ни стартира дейността си през 2016г. и предлага пълен инженеринг на услугите по изграждане на обекти на ниско и високо строителство, ремонтни и консервационни дейности и реконструкции.

Отговорности

Основните отговорности на Помощник на техническия ръководител включват участие в:
- организацията за изпълнение на СМР.
- контрола на качеството.
- заявка за необходимите материали.
- провеждането на инструктажи.
- отчетността за изпълнените СМР.

Изисквания и необходими умения

Тази позиция е подходяща и за студенти, които имат възможност да съчетават университета с работата си, както и за току-що завършили релевантното висше образование.

Позицията дава възможност на кандидата да работи на 4,6 или 8 часов работен ден.

Изискванията на клиента ни са, кандидатът да притежава шофьорска книжка, да притежава желание за работа и да проявява инициатива за постигане на заложените цели.

Ние Ви предлагаме

Клиентът ни предлага:
- въвеждащо обучение.
- пет дневна работна седмица - от понеделник до петък. С работно време от 08:00 часа до 17:00 часа.
- почива се събота и неделя, както и на всички български национални празници.
- трудов договор, съобразен с българското законодателство.
- покриване на разходите за мобилен телефон и служебните пътувания.

Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.201
Услугите ни към кандидатите са безплатни.
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Информация за контакт

Телефон: +359899602101

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner