Токуда банк АД
50 - 300 служителя Apply See employer
Младши банков специалист продажби, гр. София
Sofia
full-time

Младши банков специалист продажби, гр. София

Sofia full-time

About us

Ние сме Токуда Банк - гъвкава и компактна банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност. Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 27 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България.
Като отговорен работодател ние се стараем да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски настроен екип.

Responsibilities

Отговорности и ангажименти:
• Работа с клиенти в банков офис
• Познаване и представяне на банковите продукти и услуги
• Откриване и обслужване на сметки
• Приемане и обработване на клиентски документи и извършване на банкови транзакции
• Работа с ограничени касови наличности

Requirements and necessary skills

Вие следва да имате:
• Образование с икономическа насоченост и познания за финансовата сфера
• Отговорно отношение към работата и желание за развитие
• Комуникативни умения
• Добро ниво на английски език
• Компютърна грамотност

We offer

Ние предоставяме:
• Въвеждащо и последващи обучения
• Работа на трудов договор с фиксирано възнаграждение и допълнителни бонуси в зависимост от индивидуалните резултати
• Възможности за придобиване на опит и професионално развитие
• Допълнително здравно осигуряване
• Допълнителни дни платен отпуск
• Ваучери за храна
• Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
• Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка
• Предимството да работите в добър екип за гъвкав и коректен работодател

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Contact Information

Phone: 0884100529

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner