Ей Зет Партнърс
Интериорен проектант
гр. София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Интериорен проектант

гр. София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

AZ+Partners е проектантско студио, създадено през 2017 г., извършващо широк спектър услуги, част от които:
• Предпроектни и/или прединвестиционни проучвания;
• Устройствено планиране и градоустройствени дейности;
• Инвестиционно проектиране;
• Проектиране на улични инженерни мрежи и съоръжения;
• Интериор и дизайн;
• Управление на инвестиционни проекти;
• Консултантска дейност;

Отговорности

• Извършва цялостна разработка на проекти по част „Интериор и обзавеждане“ съгл. Раздел IV от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Изпълнява авторски надзор по време на строителното изпълнение/изпълнение на довършителни работи въз основа на приетите от възложител интериорни проекти;
• Извършва проучвания, които да служат за основа на стилови презентации към клиентите;
• Съставя задание за проектиране като води комуникацията с клиенти и заинтересувани лица.
• Разработва скици, чертежи, 3-д фотореалистични изображения, детайли, обяснителни записки, проектно-сметна документация/КСС/ за предаване на идейна, техническа и работна фаза.
• Ревизира дизайни за клиенти или управленския екип до пълното им одобрение;
• Изпраща запитвания към трети страни – подизпълнители, доставчици на материали, клиенти и др.
• Координира с представители на изпълнителя на строителните дейности /ПТО отдел и/или проджект мениджър/ изпълнението на гореописаните дейности.

Изисквания и необходими умения

• Необходими софтуери: Archicad – свободна работа с всички архитектурни функционалности; 3ds Max – modelling & modifiers, texture mapping, Rendering engines – Vray/ Corona/ или други; Postproduction – Photoshop & InDesign.
• Висше образование по специалността;
• Предишен опит на сходна позиция – минимум две години;
• Умения за планиране, организиране и контролиране на извършената работа;
• Способност за постигане на резултати и внимание към детайлите;
• Умения за спазване/управление на срокове
• Конфиденциалност и лоялност;
• Умения за проследяване и контрол на процеси;

Ние Ви предлагаме

• Възможност за колаборация с млад и амбициозен екип от професионалисти;
• Модерна и позитивна работна среда;
• Възможност за придобиване на нови знания и умения;
• Гъвкаво работно време;
• Корпоративни обучения;
• Коректно и конкурентно заплащане;
• Неограничени възможности за развитие;
• Ваучери за храна на стойност 200 лв.;
• Карта Мултиспорт на преференциална цена;

Информация за контакт

Телефон: 0888 306 336

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner