Технически ръководител
София
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Технически ръководител

София длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

Стейбъл Билд ЕООД е строително дружество със седалище и адрес на управление в град София.

Отговорности

- Приемане, инструктиране и контрол на работата на строителните бригади и работници, планиране и отчитане на техните дейности, проследяване на разходите за материали и ресурси на конкретния обект;
- Контрол на качеството на изпълнение на работата в съответствие със зададените стандарти и изисквания на инвеститора;
- Отговорност за спазване на поставените срокове и графици;
- Разчет на проектна документация и технологични проекти;
- Помощ при съставянето на необходимата документация за изпълнение на строителството;
- Изпълнение на проекти, в срок и качество съгласно заложените изисквания на съответния проект;
- Контрол на качеството и проверки на строителните обекти;
- Спазване на съответните разпоредби, стандарти, технически и правни разпоредби свързани с изпълнението на възложената работа;
- Оптимизиране на работните процеси по извършване на основната дейност;
- Изготвяне и актуализиране на графика за строителството;
- Водене на строителен дневник.

Изисквания и необходими умения

• Висше или средно строително образование;
• Опит в областта на високото строителство и довършителните работи;
• Умение за работа в екип;
• Разчитане на строителни планове, работа с документален софтуер;
• Да познава закона на устройството на територията (ЗУТ) и прилежащите наредби;
• Отговорност и коректност;
• Умения за планиране, организация и ръководство;
• Валидно свидетелство за управление на МПС - В категория;
• Предприемачески дух;

Ние Ви предлагаме

- Възможност за колаборация с млад и амбициозен екип от професионалисти;
- Възможност за придобиване на нови знания и умения;
-Стандартно работно време;
- Динамична среда, която предоставя възможности за личностно и професионално развитие;
- Атрактивно възнаграждение, базирано на активност;
- Дългосрочна работа на трудов договор;
- Коректно и конкурентно заплащане;
- 22 дни платен годишен отпуск;

Информация за контакт

Телефон: 0897 962 774

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner