Суперлинк Салюшън ЕООД
Специалисти "Конфекция на плетива"
София
длъжност на пълно работно време

Специалисти "Конфекция на плетива"

София длъжност на пълно работно време

За нас

„Суперлинк Салюшън“ ЕООД е развиваща се компания с професионален екип от мотивирани хора, с дългогодишен опит в производството на всички видове модни плетива и аксесоари.

Във връзка с разрастване на дейността и разширяване на екипа, търсим мотивирани професионалисти за нашето чисто ново мострено и производствено звено в град София за следните позиции:

Отговорности

1. Технолог плетива - облекло

Основни задължения:

- Конструиране и градиране на кройки по индивидуален размер в съответствие с технологичните изисквания
- Определяне възможните срокове/продължителност за изработка на дадено изделие
- Участие в разработката на нови изделия и технологии
- Изчисляване оптималните разходи на материали и труд, необходими за изработката на даден модел облекло
- Контрол на качеството във всеки етап от производството
- Своевременно откриване и коригиране на дефекти и грешки по материалите от конструктивен и технологичен характер

2. Кетелист/ка

Основни задължения:

- Регулиране на тегела с необходимата гъстина и точност
- Рязане на конците, отстраняване на възникнали в процеса на работа дефекти
- Подбиране и смяна на конците и иглите
- Познаване на лицевата и опъковата страна на изделието
- Познаване на технологията на произвеждане на изделието
- Контрол на качеството
- Докладва при възникнали или открити технологични несъответствия

3. Шивач/ка конфекция, плетива

Основни задължения:

- Качествено изпълнение на поставените задачи
- Получаване и зареждане на шевната машина с необходимите материали
- Рязане на конците, отстраняване на възникнали в процеса на работа дефекти
- Контрол на качеството на изделията
- Докладва при възникнали или открити технологични несъответствия

4. Гладач/ка, плетива – междинно и окончателно гладене

Основни задължения:

- Подготовка, междинно и окончателно гладене на различни видове плетени детайли и изделия, съобразно технологичните изисквания
- Умения за работа с плетива
- Познаване реда за правилната експлоатация и използване на различните видове гладачна и специализирана техника
- Следене качеството на артикулите и окомплектоване на поръчки

Основни изисквания към позициите:

- Висше техническо или средно специално образование (Текстил, Кроене, Шевно или друго инженерно)
- Професионален опит на позициите - задължително
- Познания в технологията на произвеждане на изделието - предимство
- Сръчност, прецизност и качествено изпълнение на отговорностите
- Умения и желание за работа в екип и спазване на срокове, мотивираност, отговорност
- Умение за работа с техническа документация

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:

- Работа в бързоразвиваща се компания, изцяло експортно ориентирана с пазари в САЩ, Великобритания и Европейския съюз
- Програма за развитие и усъвършенстване на професионални умения; обучения
- Динамична работна среда и интересни проекти
- Възможност за развитие
- Позитивен и сплотен екип от професионалисти
- Стимулиращо трудово възнаграждение

Информация за контакт

Телефон: 359899331544

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner