Банка ДСК АД
Мениджър на финансов център - клон София
София
full-time

Мениджър на финансов център - клон София

София full-time

Job Description

Основни задължения:
Организиране и контролиране цялостната дейност във финансовия център и подчинените му офиси;
Планиране и създаване на план за действие с цел изпълнение на заложените бизнес цели на точката на продажба и подчинените офиси;
Анализиране и проследяване на финансовите резултатите във финансовия център и подчинените му офиси;
Осъществяване на проактивен подход при привличането на нови клиенти за Банката и установяване на дългосрочни взаимоотношения с тях;
Прилагане на зададените стандарти за продажби и обслужване;
Управляване на обратната връзка от клиентите и предприемане на действия за повишаване на клиентската удовлетвореност;
Насърчаване на екипната работа и развиване на компетенциите на екипа.

Изисквания за заемане на длъжността:
Притежаваш висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“;
Имаш професионален опит с минимум 3 (три) години трудов стаж във финансовата сфера, от които поне 1 (една) година в банковата система;
Имаш мениджърски опит;
Притежаваш познания в областта на финансите и банковото дело;
Имаш много добри организационни и комуникационни умения и умееш да се справяш с работа в динамична среда;
Работиш ефективно в екип;

Имаш опит в работа с клиенти минимум 2 години;
Имаш добро ниво на английски език;
Имаш добра компютърна грамотност (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Ние предлагаме:
Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
Ваучери за храна в размер на 200 лв. на месец;
Допълнително здравно осигуряване;
Преференциални условия за жилищно и ипотечно кредитиране;
Мултиспорт карта на преференциални цени;
Необходими документи за кандидатстване:
Актуална автобиография

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner