Банка ДСК АД
Експерт Кредитен контрол към Дирекция Кредитен контрол и Администрация, Варна
Варна
full-time

Експерт Кредитен контрол към Дирекция Кредитен контрол и Администрация, Варна

Варна full-time

Job Description

Основни задължения:
Осъществява контрол за съответствие на кредитните сделки относно одобрените продуктови условия на Банка ДСК АД;
Осъществява контрол и анализ на документите, свързани с кредитите на бизнес-клиенти;
Осъществява контрол за изпълнение на условията в договорите за кредит на бизнес-клиенти и удовлетворяване на вътрешно-банковите и законовите изисквания;
Поддържа високи стандарти на поверителност и етика, работейки с чувствителна търговска информация.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование - висше икономическо;
Познаване на търговската и банковата нормативна уредба;
Професионален опит: минимум 5 (пет) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите и по-специално кредитиране на фирми;
Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за особените залози, Закон за мерките срещу изпиране на пари и др.
Аналитично мислене, прецизност и отговорност, готовност за вземане на решения, инициативност, внимание към детайлите, умения за работа в екип;
Отлични компютърни умения;
Владеене на английски език.

Ние предлагаме:
Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара
Ваучери за храна в размер на 200лв. на месец
Бонусна система в зависимост от постигнатите резултати
Допълнително здравно осигуряване
20+5 дни платен годишен отпуск
Изгодни условия за жилищно и ипотечно кредитиране
Мултиспорт карта на преференциални цени
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография /CV/ на български

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner