Банка ДСК АД
Главен експерт в Дирекция "Отчети и регулации"
София
full-time

Главен експерт в Дирекция "Отчети и регулации"

София full-time

Job Description

Oсновни задължения:
Изготвяне на финансови отчети на Банка ДСК и надзорни отчетни форми, съгласно изискванията на европейското законодателство и Българска народна банка и изискванията на Банка ОТП.
Участие в изготвянето на консолидирани финансови отчети и надзорни отчетни форми.
Следена на промените в регулаторната нормативна уредба и изискванията за отчетност, с оглед своевременна актуализация на отчетите, изготвяни от Банката.
Дефиниране на функционални изисквания в счетоводно-методологичен аспект и изготвяне на задания за създаване, развитие и параметризация на програмни информационни системи свързани с финансовите и регулаторни отчети.
Участие в процесите по автоматизация на отчетността.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше икономическо.
Образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър.
Професионален опит: минимум 2 години трудов стаж в областта на банковото дело, финансите, финансова и регулаторна отчетност или финансов одит.
Теоретични и практически познания в областта на счетоводството, финансова и/или регулаторна отчетност, изготвяне на консолидирани отчети.
Добри познания в областта на Международни счетоводни стандарти за финансово отчитане.
Познания на регулаторната нормативна уредба за отчитане на кредитните институции.
Отлична компютърна грамотност (MS Office - Word, Excel, Access; SQL)
Добро ниво на ползване на английски език – комуникацията с банката-майка и регулаторните органи се осъществява основно на английски език.

Ние предлагаме:
Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България;
Ваучери за храна на стойност 200 лв на месец;
20+5 дни платен годишен отпуск;
Допълнително здравно осигуряване;
Ползване на преференциални условия за жилищни и ипотечни кредити.
Бонусна система в зависимост от постигнатите резултати;
Преференциални условия за Мултиспорт / КуулФит карта;
Отстъпки в редица големи компании;
Вътрешни обучения и академии;
Бонус „Препоръчай приятел“.
Необходими документи за кандидатстване:
Професионална автобиография /CV/ на български или английски език – с актуална снимка.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner