ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
more than 300 служителя
Мениджър връзки с ключови МСП клиенти Ref:BN1062
София
full-time
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner