Инженер, производство/проекти
Шумен
длъжност на пълно работно време

Инженер, производство/проекти

Шумен длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търсим Инженер, производство/проекти.

Задължения:

• Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет;
• Изготвя идеен проект, включително разчертаване на разпределение, изготвяне на технологични схеми и задания, съставяне и контрол на срокове и бюджети;
• Разработва концептуални решения по заданията на всеки продукт;
• Осъществява комуникация с външни фирми и служители с цел спазване на заданията на продуктите;
• Открива и проучва контрагенти с нужното know-how и технически възможности за обезпечаване на нуждите по заданията;
• Осъществява дейностите по чертане на производствени цехове и тяхното разпределение;
• Договаря условия за доставка на оборудване и услуги спрямо нуждите на всеки проект;
• Съгласува проектираните инсталации с всички заинтересовани в и извън него;
• Осъществява контрол върху изпълнението на поставените бюджети и срокове;
• Осъществява коректна разработка на проектния дизайн;
• Балансира работния обем между вътрешни и външни ресурси;
• Осигурява правилно балансиране между задания на разработка на нов продукт, бюджет, срокове, желание на клиента;
• Осигурява баланс между бързина на изпълнение и качество на изготвения проект/извършената работа;
• Разрешава конфликти между звената по веригата за доставки на проекта;
• Отговаря за качеството на продукцията, произведена по ръководения проект;
• От страна на отдела действа като лице за контакт с Длъжностното Лице по Защита на Данните във връзка със задачите, проектите и запитванията, свързани с осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на данните;
• Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни;

Изисквания:

• Технически познания, относно изготвяне и оформяне на инвестиционни предложения;
• Презентационни умения, бизнес комуникация, умения за убеждаване;
• Образование: Висше техническо;
• Трудов стаж: 2 години на сходна позиция;
• Компютърна грамотност и технически умения: Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Auto CAD; Visio; 3D drawing software;
• Владеене на чужди езици: Английски език - ниво C1 по ЕЕР;
• Компетенции: комуникация, професионализъм, партньорство;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Мотивиращо възнаграждениe;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner