Главен Експерт “Оперативен Риск”
София
длъжност на непълно работно време

Главен Експерт “Оперативен Риск”

София длъжност на непълно работно време

Описание на позициятаНашият партньор...

Една от най-успешните финансови институции в България с повече от 25 години успешна дейност. Отличени с множество награди, и доказали себе си като установен и лоялен партньор и работодател, в момента са в процес на дигитална трансформация и дигитилизиране на своите услуги и продукти. Поради разширяване на текущия екип в отдел Риск, търсят да назначат опитен и амбициозен:

Главен Експерт “Оперативен Риск”

Една от основните отговорности на тази позиция е ръководене на всички фази от цикъла на оперативните събития според съответните изисквания. Ще се подпомага събирането, проследяването и докладването на данни за оперативния риск. Работата включва още прилагане на програми относно ключови рискови индикатори, както и контрол и самооценка на всички отдели във финансовата институция.

Experience:

- Завършено висше образование, специалност "Финанси и банково дело", "Счетоводство и контрол" или друга икономическа специалност;
- 2+ години професионален опит свързан с дейностите по Оперативен Риск, Контрол, Одит, Разглеждане на процедури, Риск мениджмънт в ИКТ;
- Опит в управлението на инциденти, анализ на риска, регулаторно докладване;
- Умения за разработка на процеси и процедури, както и тестване на контроли;
- Отлична компютърна грамотност - опит с MS Word, MS Excel, MS PowerPoint;
- Отлично владеене на английски език (B2+ ниво) - умения за писане на доклади и изготвяне на презентации.

Ще се счита за предимство:

- Познания относно втора директива на платежните услуги (PSD2);
- Предходен опит в работата с надзорни органи.

Offer:

- Отлично заплащане;
- Богат пакет от социални придобивки;
- Допълнително здравно осигуряване, пенсионно осигуряване и застраховка живот;
- Достъп до модерна фитнес зала и нейното оборудване;
- Ваучери за храна;
- Отлични годишни бонуси;
- Сигурна, дългосрочна ангажираност във водеща финансова организация;
- Специални отстъпки от всички техни продукти и услуги, вкл. ипотечни заеми.

Ако имате интерес към тази професионална възможност, изпратете ни своето актуално CV на български или английски език!

Конфиденциалността на получените кандидатури е гарантирана спрямо изискванията за закона за личните данни. Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатите не заплащат такси на агенцията – услугите са абсолютно безплатни!
БУЛУЪРК КЪМПАНИ ООД – агенция за ИТ подбор (лиценз No 2107 от 01.09.2016, издаден от МТСП).

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner