Отговорник поддръжка на зелени площи
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Отговорник поддръжка на зелени площи

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

Отговорности

Организира изпълнението на възложената работа. Отговаря за спазване на работното време и дисциплината. Следи за качественото изпълнение на дейностите по косене на тревната и поддръжка на дървесната растителност от работниците-озеленители.

Изисквания и необходими умения

Изискване за опит в озеленяването, средно образование и шофьорска книжка.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner