Артек Роботикс ЕООД
5 - 10 служителя Apply See employer
Електроинженер - Проектиране на роботизирани линии
Димитровград
full-time

Електроинженер - Проектиране на роботизирани линии

Димитровград full-time

About us

Артек Роботикс ЕООД е водеща компания в областта на роботиката и автоматизацията, посветена на предоставянето на иновативни решения за индустриални приложения. Ние вярваме в съчетаването на технологичната експертиза с творческия подход, за да създадем интелигентни решения, които обогатяват бизнеса и подобряват производствените процеси.

Responsibilities

Проектиране и разработване на електротехнически схеми и панели.
Интегриране на електрическите системи в роботизирани производствени линии.
Сътрудничество с екипа от инженери и техници за осигуряване на безпроблемната инсталация и стартиране на проекти.
Проектиране и разработване на електротехнически системи за роботизирани производствени линии.
Интегриране на електрониката в автоматизирани управляващи системи.
Участие в изграждането и тестването на роботизирани системи.
Оптимизация на електротехническите проекти за постигане на ефективност и съобразяване с клиентските изисквания.
Сътрудничество с екипа по инженеринг за гарантиране на успешната реализация на проектите.

Requirements and necessary skills

Висше образование в областта на електротехниката или сходна специалност.
Да сте студент трети или четвърти курс в бакалавърска или в магистърска програма по специалност Електротехника или сходна специалност. Фирмата осигурява гъвкаво работно време за завършване на програмата.

We offer

Възможност за кариерно развитие в динамична и иновативна среда.
Конкурентно възнаграждение и бонуси.
Обучение и подкрепа за професионалното развитие.
Участие в уникални и вдъхновяващи проекти.


Артек Роботикс е работодател, който насърчава разнообразието и равнопоставеността в работната обстановка. Всички подбрани кандидати ще бъдат разгледани на равнопоставен начин, без значение от пол, религия, националност или възраст.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Contact Information

Phone: +359889557337

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner