Cross Source
Механик
Shumen
full-time

Механик

Shumen full-time

Job Description

Търсим Механик.

Основна цел на ролята:

Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжка.
Извършва периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите, за които отговоря.
Отчита резултатите от своята дейност.

Задължения:

- Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжката въз основа на плана за поддръжка, съгласуван с плана за производство.
- Контролира и отговаря за използването на подотчетните му материалните ресурси свързани с поддръжка и ремонт.
- Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешнофирмени документи, свързани с поддръжката на машините и съоръженията.
- Осигурява правилното и ефективно експлоатиране на производствените мощности.
- Изготвя план, организира и контролира периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите за които отговоря.
- Изготвя инструкциите за планови профилактики и следи за тяхното изпълнение.

Изисквания към кандидатите:

- Средно техническо образование;
- Техническа грамотност;
- Готовност за три сменен режим на работа;
- Способност за екипна работа;
- Опит на подобна позиция - предимство.

Ние предлагаме:

- Работа в бързоразвиваща се компания;
- Вътрешнофирмено и външно обучение;
- Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
- Безплатен транспорт;
- Безплатно работно облекло;
- Ежемесечна бонусна схема.

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Contact Information

Phone: 0897 902220

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner