Елдоминвест ООД
Мениджър ключови клиенти - експортни пазари
Варна
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Мениджър ключови клиенти - експортни пазари

Варна full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Ние сме водеща българска компания с традиции в производството на електродомакински уреди. Вече 37 години предлагаме на своите потребители и търговски партньори широка гама от висококачествени продукти: над 400 модела бойлери, готварски и отоплителни уреди, термопомпени системи, буферни съдове, слънчеви колектори.

Във връзка с развитие и разширяване на търговския ни екип търсим високо мотивиран, динамичен, лоялен и отговорен Мениджър ключови клиенти - експортни пазари

Responsibilities

- Поддържа и развива настоящите клиенти на компанията на международните пазари;
- Анализира, идентифицира и предлага възможностти за разширяване на клиентската мрежа на компанията на външни пазари,
- Активно привлича нови бизнес клиенти на външни пазари, проучва нуждите им и изготвя предложения от продуктовото портфолио на компанията.
- Осъществява ежедневна комуникация по имейл и телефон с настоящи и потенциални клиенти с цел разширяване и развитие на взаимоотношенията с тях
- Инициира срещи, популяризира и осигурява стабилно присъствие и позиция на компанията на международните пазари;
- Води търговски преговори с потенциални клиенти и договаря условията за сътрудничество, сключва договори.
- Анализира потенциални пазари, конкурентни компании и продукти;
- Работи в тясно сътрудничество с останалите отдели в компанията с цел повишaване на продажбите на компанията на външни пазари;
- Организира и провежда презентации на продуктови обучения за настоящи и потенциални клиенти;
- Организира участието и представя компанията на търговски изложения;
- Организира и осъществява командировки в чужбина;
- Осъществява мониторинг и анализ на продажбите;
- Изготвя ежемесечни отчети за резултатите от своята работа.

Requirements and necessary skills

- Висше икономическо или техническо образования, образователно квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;
- Професионален търговски опит минимум 3 г. препоръчително в международната търговия, търговски нюх и хъс за постигане на поставените цели.
- Компютърна грамотност: MS Office, ЕRP програми ;
- Отлично владеене на английски език писмено и говоримо, владеенето на втори западен език е предимство;
- Готовност за интензивни пътувания в чужбина;
- Отговорност и инициативност при изпълнение на поставените цели
- Ефективна комуникация, умения за планиране, организиране и убеждаване, презентационни умения, инициативност, енергичност и позитивна нагласа.
- Умения за организиране и приоритезиране на задачите, според целите на компанията, спазване на определените срокове за изпълнение на задачите;
- Умения за работа в екип;
- Аналитично мислене, креативност, инициативност, прецизност и лоялност.
- Активен шофьор

We offer

- Стимулиращо заплащане, обвързано с уменията и компетенциите, както и с постигнатите резултати
- Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията
- Работа в динамичен екип
- възможност за професионална реализация и дългосрочно развитие в стабилна производствена компания;
- петдневна работна седмица (събота и неделя почивни);
- работно време от 09:00 до 17:30 часа;
- ваучери за храна – 200 лева/месечно;
- допълнително здравно застраховане;
- карта Мултиспорт на преференциална цена;
- допълнителни социални придобивки: субсидиран обяд, еднократен бонус при раждане на дете, допълнителен отпуск за родител на първокласник, бонус „Препоръчай приятел” и др.;
- заплащане на пътни разходи за живеещи извън територията на гр. Варна;
- здравни профилактични прегледи, служба по трудова медицина и коорпоративен психолог;
- индивидуални възможности за развитие чрез специализирани курсове и обучения.

Contact Information

Phone: 052/571930

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner