Клет България ООД
Редактор по математика в дирекция „Издателски проекти“
София
длъжност на пълно работно време

Редактор по математика в дирекция „Издателски проекти“

София длъжност на пълно работно време

За нас

Образованието е наша мисия и страст. Ние създаваме учебно съдържание, което развива, вдъхновява и подкрепя ученици и учители. Вярваме, че качественото образование е ключов фактор за изграждането на успешни и отговорни личности, на здраво и проспериращо общество.
Ако и за Вас образованието е смисъл и кауза, нека заедно го променяме към по-добро!
Редакторът по математика проучва, предлага и разработва идеи и концепции за нови издателски проекти (печатни и електронни), планира ресурсите и времето за реализацията им. Познава реда, изискванията и добрите практики в издателската дейност, като гарантира високото качество на създаваното съдържание и спазването на производствените графици. Работи професионално и в екип за конструктивно развитие и взаимодействие с колегите си и външните партньори на издателството. Участва в издателски проекти със своята експертиза и специализация по математика. Работи на проектен принцип под ръководството на мениджър екип в образователна област „Математика и природни науки“.

Отговорности

Редакторът по математика изпълнява следните основни дейности:
- търси и предлага автори и авторски екипи, участва в договарянето на условия за сътрудничество;
- извършва подготовка за публикуване на печатни и/или електронни издания и ресурси по математика в издателството, като участва в издателската обработка на съдържанието – напр. създава, редактира (научно, съдържателно, стилово, езиково и по същество), оценява (годност за възпроизвеждане), адаптира; изготвя анализи, коментари, анотации, становища, концепции; осъществява проучвания; предлага и подпомага осигуряването на илюстративен материал (напр. схеми, диаграми, таблици, изображения, мисловни карти и др.); проследява коректури и др.;
- координира работата по издателски проекти с външни сътрудници и партньори (напр. автори, редактори, коректори, консултанти, рецензенти, художници, дизайнери, адаптатори, преводачи и др.), като следи за спазване на сроковете и за качественото изпълнение на възложената работа;
- участва в издателското оформяне на проектите, което включва определяне на заглавие, подзаглавие, поредица, изписване на издателско каре, проверка на факти, подготовка на различни допълнителни и съпътстващи текстове като напр. анотации за кориците, предговор, съдържание и др.;
- организира систематизираната подредба на директории и файлове, свързани с редакторския процес, в съответните софтуерни системи и съгласно установения в издателството ред;
- познава и използва нормативните актове в българската образователна система (напр. учебни програми, държавни образователни стандарти, закони, наредби и др.);
- познава много добре организацията и съдържанието на обучението по математика в средното образование;
- следи, проучва и анализира актуални нужди и тенденции на пазара на образователни продукти и услуги по математика в България и по света, както и конкурентната среда, с цел откриване на нови възможности и развитие на портфолиото на издателството.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Педагогика на обучението по математика“ или „Математика“
• С предимство ще се ползват кандидати с:
- опит в преподавателска дейност, в образователната система и/или в образователно издателство от минимум 5 години;
- познания в областите дидактика и методика на обучението по математика.
• Висока езикова култура и грамотност
• Много добра компютърна и техническа грамотност – отлично владеене на MS Office (вкл. на Excel, PowerPoint; MathType и/или Geogebra, и/или LateX)
• Подреденост, прецизност и внимание към детайла
• Самоинициативност, самостоятелност и отговорност
• Умение за работа под стрес и при кратки срокове
• Ентусиазъм и страст
• Проактивност, бързина
• Екипен играч, умения за ефективна комуникация, емоционална интелигентност
• Отлична организация на работа – планиране, приоритизиране, способност за управление на множество задачи и дейности


Ние Ви предлагаме

• Възможност за различни видове обучения с цел професионално и личностно развитие;
• Добро заплащане и мотивиращ социален пакет;
• Модерно оборудване и офис на комуникативно място
Ако това Ви звучи като перфектната среда за професионалното Ви развитие изпратете вашата автобиография.

Краен срок за подаване на документите: 31 юли 2024 г.

Данните Ви са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Ще се свържем с одобрените кандидати за насрочване на интервю.

Информация за контакт

Телефон: +359 886949643

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner