Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт бек офис виртуален клон - кредитна администрация
София
длъжност на пълно работно време

Експерт бек офис виртуален клон - кредитна администрация

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:


Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.

Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление „Кредитна Администрация“ Пощенска банка търси да назначи мотивиран и отговорен служител за позицията на:

Експерт Бек офис Виртуален клон - Кредитна Администрация


Основни отговорности, свързани с позицията са:

- Извършва оперативно и административно обслужване на апликации, постъпили от Дигиталните канали на Банката и Моменто центровете, във връзка с изготвяне на документи за потребителски кредити и овърдрафти;

- Открива разплащателни, влогови сметки и пакетни програми;

- Извършва вътрешнобанкови и междубанкови преводи и всички операции, произтичащи от усвояването на кредитни сделки;

- Погасява при обединяване на задължения/ рефинансиране съществуващ дълг по потребителски кредит или овърдрафт, закрива кредитната сделка;

- Работи се на график.


Изисквания за позицията са:

- Висше образование;

- Минимум 1 година професионален опит в банковата сфера или в кредитирането;

- Много добра компютърна грамотност – Outlook , Word, Excel, Internet;

- Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

- Добри организационни и аналитични умения;

- Умения за работа в екип;

- Способност за работа под напрежение.


Нашето предложение е:

- Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;

- Възможност за професионално и личностно развитие;

- Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;

- Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;

- Работа в приятелскa и динамична среда;

- Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;

- Карта Multisport на преференциална цена;

- Преференции при ползване на банковите ни продукти, след изпитателен срок.


Ако желаеш да бъдеш част от екипа на Пощенска банка, изпрати автобиография и актуална снимка.


Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner