Пощенска банка / Юробанк България АД
more than 300 служителя Apply See employer
Експерт жилищно кредитиране, гр. София
София
full-time

Експерт жилищно кредитиране, гр. София

София full-time

Job Description

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.

Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


За свой специализиран Жилищен център в град София, Пощенска банка търси да назначи опитен, мотивиран и ориентиран към постижения

ЕКСПЕРТ ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ


Изисквания за позицията са:

- Висше икономическо образование;

- Задължителен професионален опит в областта на жилищното кредитиране;

- Задължителен професионален опит в продажбите на банкови продукти;

- Отлични комуникативни умения;

- Мотивация за постигане на резултати;

- Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство;

- Добра компютърна грамотност (MS Office).


Отговорностите са:

- Предоставя високо качество на обслужване на клиентите и спазва корпоративните стандарти на Банката;

- Активно работи за привличане на нови клиенти в това число срещи и презентации при целеви клиенти на Банката;

- Идентифицира и установява контакт с нови клиенти и им представя банковите кредитни продукти и услуги;

- Анализира финансова информация, подготвя предложения за кредит, дава становища за одобрение на кредити, подготвя и окомплектова кредитните предложения.


Нашето предложение е:

- Динамична позиция на трудов договор в една от водещите банки на пазара в България;

- Атрактивно възнаграждение, обвързано с постигнатите лични резултати в продажбите;

- Отличен социален пакет;

- Професионални обучения;

- Атрактивна възможност за професионално развитие в една от водещите финансови институции в страната.


Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати ни своя видео визитка или актуално СВ.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner