Пощенска банка / Юробанк България АД
Стажант в отдел Организация, управление Централни операции
София
стаж на пълно работно време

Стажант в отдел Организация, управление Централни операции

София стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Искаш да започнеш кариера в банковия сектор, но не знаеш как?

Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани?

Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш подходящата за теб позиция?

Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, тогава определено трябва да се включиш в стажантската програма на Пощенска банка!


Защо точно Пощенска банка?

Ние сме една от най-модерните и дигитални банки в България. Задаваме тенденции, създаваме иновативни продукти и имаме амбиция да променяме пазара. Десетки са вътрешните ни програми и доброволчески инициативи, с които заедно правим света по-добър – от обучения и конференции, през зелени и спортни инициативи.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри и професионалисти.


Предимствата на нашата стажантска програма:

• Активна е през цялата година;

• Продължителността ѝ е от 6 месеца, на пълен работен ден;

• Платена е;

• Провежда се в Централата на банката, Управление „Централни операции“.


Основни отговорности:

• Анализираш данни за потребителите и техните достъпи в системите на банката;

• Анализираш изключенията спрямо утвърдената матрица с достъпи и предлагаш адекватни корекционни действия;

• Анализираш и параметризираш такси, комисиони и преференции, свързани с приети промени по Тарифата на Банката;

• Имплементираш в системата одобрените промени по параметри на продуктите на банката- сметки, кредитни продукти, застрахователни пакети;

• Предлагаш възможности за автоматизация на обработки на данни чрез макроси или друг способ за автоматизация на алгоритми;

• Подпомагаш екипа в ежедневната им дейност;

• Поддържаш вътрешната страница на Банката с процедури и инструкции (Sharepoint), вкл. даваш идеи за подобряване на визията и подредбата й;

• Работиш като медиатор и координатор с всички звена в банката като им съдействаш за изготвянето и актуализирането на вътрешни правила и процедури, общи условия и други официални банкови документи;

• Организираш и активно участваш в работни срещи, свързани с актуализацията на процедури.


Какви са предимствата за теб?

• Отлична възможност за последващо кариерно развитие в банката;

• Запознаваш се с някои от основните системи на банката. Придобиваш опит и познания за това как се имплементират характеристиките на продуктите в системите на банката и за значението на различните видове параметризация;

• Запознаваш се с основни принципи в предоставянето и мониторинга на достъпа на потребители до приложения;

• Имаш подкрепа от опитни служители за навлизане в материята за права на достъп и параметризация на продукти;

• Можеш да се изявиш и да дадеш предложение за автоматизация на алгоритми при обработка на данни и при въвеждане на параметри в системите на банката.


Какви са очакванията ни за теб?

• Да си студент в някоя от следните области: Икономика, Математика, Информационни технологии;

• Да имаш интерес и умения за работа с данни;

• Да имаш отлични познания за Excel, работа с Access и VBA е предимство;

• Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;

• Да имаш интерес и опит при работа с макроси или други приложения за автоматизация на алгоритми;

• Владеенето на английски език е предимство.


Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език, видео визитка, лична история или Инстаграм CV.


Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да започнат професионалната си кариера в Пощенска банка.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner