Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - частни български и международни компании
София
длъжност на пълно работно време

Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - частни български и международни компании

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:


Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.


За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


За Управление „Корпоративно транзакционно банкиране“, Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позиция


Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - частни български и международни компании


Кратко описание на позицията:

Взима активно участие в привличането и обслужването на некредитни корпоративни клиенти на Банката;


Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:

· Участва активно в привличането на нови корпоративни клиенти юридически лица;

· Поддържа ежедневна комуникация с клиентите от портфейла, с цел развитие на деловите взаимоотношения с тях;

· Предоставя изчерпателна информация за продуктите/услугите на Банката, съответстващи на бизнес изискванията и профила на клиента;

· Анализира финансови данни и информация , свързани с поверения клиентски портфейл с цел увеличаване обема на продажбите и приходи от него;

· Активно взаимодейства с вътрешните звена на Банката във връзка с цялостното обслужване на клиентския портфейл;

· Проследява публикуваните обяви в съответните специализирани сайтове за участие на Банката в обществени поръчки – (обяви за избор на финансови/банкови институции);

· Подготвя цялостната проектна документация свързана с участието на Банката в обществени поръчки като успешно взаимодейства с вътрешните звена и отдели на Банката във връзка с нейното финализиране в определените от възложителя срокове ;

· Отговаря за комплексното банково обслужване на Възложителите по спечелени обществени поръчки и подписване на договорите с тях;

· Поддържа на регистри и архиви от участието на Банката в обществени поръчки като администрира цялата договорна документация.


Изисквания за позицията са:

· Висше икономическо образование;

· Отлични комуникационни, презентационни и продажбени умения;

· Умение за поддържане и провеждане на високо ниво на делова кореспонденция и преговори с клиенти;

-Притежава високи стандарти за качество на работа в изпълнение на поставените задачи и срокове при обслужване на клиентите от поверения портфейл;

· Опит в обслужването на дружества с държавно и общинско участие, вт. разпоредители с бюджетни средства ще се счита за предимство;

· Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;

· Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

· Много добра компютърна грамотност – Word, Excel (в т.ч функции за обработка на големи масиви от финансова информация), PowerPoint;

· Умения за работа под напрежение при изпълнение на задачи в тесни срокове;

· Умения за работа в екип;

· Ориентация към постигане на високи резултати;


Предлагаме Ви:

· Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;

· Възможност за професионално и личностно развитие;

· Ясно дефинирани кариерни пътеки;

· Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;

· Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;

· Работа в приятелска и динамична среда;

· Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;

· Карта Multisport на преференциална цена;


Преференции при ползване на банковите ни продукти.


Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език.


Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner