Пощенска банка / Юробанк България АД
Стажант в Отдел "Защита на данни“
София
стаж на пълно работно време

Стажант в Отдел "Защита на данни“

София стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Искаш да започнеш кариера в банковия сектор, но не знаеш как?

Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани?

Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш подходящата за теб позиция?

Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, тогава определено трябва да се включиш в стажантската програма на Пощенска банка!


Защо точно Пощенска банка?

Ние сме една от най-модерните и дигитални банки в България. Задаваме тенденции, създаваме иновативни продукти и имаме амбиция да променяме пазара. Десетки са вътрешните ни програми и доброволчески инициативи, с които заедно правим света по-добър – от обучения и конференции, през зелени и спортни инициативи.


За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри.


Предимствата на нашата стажантска програма:

Активна е целогодишно;
Продължителността е 6 месеца, на пълен работен ден;
Платена е;
Провежда се в Централно управление на Пощенска банка.


Какво можеш да очакваш от нас?

Разширено обучение за придобиване на практически умения в областта на Защитата на данни в банковата сфера


Ще придобиеш практически опит в:

Изготвяне на Оценки на въздействието;
Разследването на инциденти, свързани с личните данни;
Управление на процеси в One Trust;
Управление на бисквитките;
Познания за нормативната уредба, касаеща защита на личните данни;
Консултация от специалисти за бъдещата ти професионална реализация;
Ценен опит от работа в динамичен екип от специалисти;
Участие в интересните актуални проекти на Банката.


Какви ще са твоите задължения?

Ще подпомагаш отдела за защита на данните, ще участваш в изготвянето, превода и прегледа на проекти на документи на звеното, ще осигуряваш своевременно изготвяне и подписване на документи;
Ще съдействаш на ръководителя на отдел в поддържането на документацията, свързана с дейността за защита на данните на банката и на дружествата от групата на Юробанк;
Ще съдействаш в изготвянето и поддържането на Регистъра за дейността за обработка на личните данни;
Ще съдействаш в ежедневната работа на колегите в отдела като под тяхно наблюдение ще изготвяш вътрешни процедури и документи, и отговори по запитвания на субекти на данни;
Стажът е практически насочен и цели да въведе стажанта в многообразието и спецификите на професията на банковите експерти за защита на данните.


Какви са очакванията ни за теб?

Завършен семестриално минимум трети курс по специалност Право или Икономическа специалност в българско висше учебно заведение или еквивалентно равнище в чуждестранен университет;
Да имаш отлични комуникативни умения;
Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
Да умееш да работиш в екип;
Да можеш да работиш с Microsoft Office;
Владеенето на английски език е предимство.Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да започнат професионалната си кариера в Пощенска банка.Ако сме те заинтигували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език, видео визитка, лична история или Инстаграм CV.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner