Пощенска банка / Юробанк България АД
more than 300 служителя Apply See employer
Мениджър трансформация на процеси
София
full-time

Мениджър трансформация на процеси

София full-time

Job Description

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.


За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


За работа в Отдел Lean Management Department, Централно Управление, Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран колега за ролята на:


Експерт трансформация на процеси/Process transformation expert


Мисия на отдела:

Отделът е създаден с мисия целенасочено и устремено да усъвършенства бизнес, оперативни и административни процеси посредством методологията и мисленето на лийн мениджмънт (lean management).

Лийн мениджмънт се базира на два важни принципа:

Принцип 1: Непрекъснато подобрение на процеси, като целеустремено и доброволно търсим несъвършенства, идентифицираме причини за тяхното проявление, както и съответните мерки, които могат да ги отстранят и да доведат до подобрения.

Принцип 2: Уважение към всички служители, като всяко мнение и препоръка за подобрение се взима предвид. Окуражаваме прозрачност при посочване на възможности за подобрения и насърчаваме всеки служител да се усъвършенства както в професионален, така и в личен план.


Основни задължения и отговорности:

oОрганизира и провежда различни бизнес проекти, по собствена инициатива или при поискване от различни звена в сектор Банкиране на дребно, имащи нужда от експертна консултация, свързана с оптимизация на бизнес, оперативни или административни процеси.

oЗаедно със собствениците на процесите идентифицира възможности за подобрение в бизнес, оперативните и административните процеси, които да водят до тяхното усъвършенстване, по-висока оперативна ефективност, по-ниски разходи за банката и клиента, по-високо качество на продуктите и услугите предоставени на клиентите.

oСъдейства на собствениците на процесите да извършват задълбочен анализ на бизнес процесите в звената в Сектор Банкиране на дребно в съответствие с критериите и стандартите на лийн методологията.

oСъдейства на собствениците на процесите:

· да дефинират текущия и новия процес, като описват ключовите стъпки;

· да измерват времето за осъществяване на всяка стъпка, както и други показатели специфични за лийн методологията;

· да идентифицират възможности за елиминиране на ненужни и редки операции, дефекти, забавяне в сроковете за изпълнение, което води до лошо качество и усложнения;

oСъдейства на собствениците на процесите да идентифицират и прилагат различни видове мерки за отстраняване на нежеланите отклонения.

oПодготвя план за действие за изпълнение на лийн бизнес проекти, с прецизно описание на срокове, роли и отговорници и подсигурява негово коректно и навременно изпълнение.

oПодготвя отчети за статуса на различни проекти свързани с подобрение на процесите.

o Прилага иновативни решения за оптимизация и автоматизация на процесите с цел намаляване на ръчен труд, лимитиране на човешки грешки и постигане на ефективност - бързина и качество.

o По време на изпълнението на лийн проектите обучава екипа на проекта за лийн методологията, която ще се използва.

o Действа във всички ситуации като посланик на лийн мисленето и методология.


Изисквания към кандидатите:

oВисше икономическо образование;

oМного добри познания на процесите свързани с обслужване на клиенти;

oПритежаване на експертиза относно:

· Протичане на бизнес процесите в различните сегменти в сектор Банкиране на дребно;

· Функционалностите на различните системи, платформи, софтуери, обслужващи бизнес дейностите и процесите;

oКомпютърна грамотност (MS Office);

oУмения за работа в екип.


Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български език. Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner