Пощенска банка / Юробанк България АД
more than 300 служителя Apply See employer
Тийм Лидер Телемаркетинг екип
София
full-time

Тийм Лидер Телемаркетинг екип

София full-time

Job Description

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Пощенска банка е точното място за ТЕБ!За работа в Управление Банкиране на малък бизнес, търсим да назначим мотивиран, отговорен и амбициозен колега за ролята на:

Тийм Лидер Телемаркетинг екип


Кратко описание на позицията:

Комуникира ежедневно чрез телефонни обаждания с бизнес клиенти попадащи в сегмент Малък Бизнес, с цел осъществяване на кръстосани продажби, предлагане на оферти и промотиране на активности, промоции и кампании, както и дейности, свързани със задържане на съществуващи клиенти.


Основни отговорности:

∙ Отговаря за екип от Телемаркетинг експерти, като подпомага работата им и постигането на очакваните от тях резултати;

∙ Възлага задачи и поставя цели за екипа си, като следи за регулярното им изпълнение;

∙ Участва в процеса по структуриране на кампании за прозвъняване, като дава обратна връзка и препоръки за тяхното подобрение и постигане на по-високи резултати;

∙ Осъществява кръстосани продажби на предлаганите от Банката продукти от Управление "Банкиране на малък бизнес" с цел постигане на зададените цели;
∙ Реализира изходящи обаждания към възложени от базите данни клиенти на Банката за непродажбени инициативи, промотиране на активности и кампании, чрез зададени инструкции и скриптове;

∙ При нужда комуникира с други отдели и звена във връзка с приключване на продажбите на продукти;
∙ Чрез изходящи обаждания стимулира продажбата на продукти насочени към БМБ клиенти като представя техните основни предимства и запознава клиентите с текущи промоции и кампании на Банката – кръстосани продажби на продукти;
∙ При обработка на заявленията, цели постигане на индивидуално възложените му цели и на максимална ефективност по основните измерители (KPIs);
∙ По утвърден работен процес осъществява дейностите по обработване на входящи заявления за кандидатстване за кредитни продукти от онлайн каналите на Банката;
∙ Ежедневно следи и докладва постигнатите лични цели и свършената работа;
∙ Стриктно проследява всички осъществени продажби до тяхното успешно затваряне;
∙ Има задължението надлежно да попълва и отчита всички вътрешно установени документи, файлове и процедури, свързани с функциите на звеното;
∙ Организира срещи между клиенти и служители от Управление „Банкиране на малък бизнес“, с цел финализиране на документи по осъществени сделки;
∙ Подава ежедневна обратна връзка от клиенти за мнението им по онлайн формите и инициативи, в които са включени.


Изисквания за позицията са:
∙ Висше икономическо образование
∙ Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
∙ Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
∙ добра компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
∙ Продажбени умения;
∙ Добри презентационни и организационни умения;
∙ Справяне с възражения и конфликтни ситуации, свързани с клиенти;
∙ Умения за работа в екип;
∙ Ориентация към постигане на резултати;
∙ Доставяне на резултати в посочените времеви рамки.

Предлагаме ти:
∙ Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране
∙ Възможност за професионално и личностно развитие
∙ Ясно дефинирани кариерни пътеки
∙ Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала
∙ Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
∙ Работа в приятелскa и динамична среда
∙ Участие в разнообразни социално-отговорни дейности
∙ Карта Multisport на преференциална цена
∙ Преференции при ползване на банковите ни продукти

Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner