Пощенска банка / Юробанк България АД
Портфолио анализатор
София
длъжност на пълно работно време

Портфолио анализатор

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление Банкиране на малък бизнес Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позиция

Портфолио анализатор


Кратко описание на позицията:

Отговаря за статистическите отчети и анализиране/ прогнозиране, изготвя и анализира необходимите за отдела и в управлението отчети.
Отговаря за предоставяне на необходимите клиентски Бази данни за целите на валидация на скор моделите.


Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:

Организира и следи за коректното и навременно изпълнение на работата на портфолио анализатора.
Изготвя дневни и месечни анализи за основните ключови показатели на Управление „Underwriting, Risk Management & Control” по видове, типове и статус на продуктите;
Изготвя подробни vintage анализ за качеството на портфейла на Управление „Underwriting, Risk Management & Control” /по продукт, риск характеристики и т.н./;
Извършва мониторинг, анализи и подготовка на база данни, свързани със скор-карти;
Обработва и поддържа база данни;
Представя анализи за „Champion/Challengers testing results“;
Прави предложения за подобряване на анализите и работния процес в Секция „Кредитна политика и контрол на качеството“;
Анализира всички отчети и прави предложения за тяхното подобрение;
Отговаря за точността и коректността на анализа;
Изготвя различни допълнителни/временни анализи и справки във връзка с бизнес изискванията на Управление „Underwriting, Risk Management & Control”;
Изпълнява други задължения, допълнително вменени от Ръководител на секция „Кредитна политика и контрол на качеството“, Началник отдел „Управление на Риска“ или Началник Управление „Underwriting, Risk Management & Control“.Изисквания за позицията са:

Висше икономическо образование - за предпочитане по Счетоводство, Икономика, Финанси или Банково дело;
Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
Да извлича и обобщава статистически данни от различните информационни масиви на Банката;
Познания в областта на статистическите анализи, свойства на статистически разпределения, тестване на хипотези в регресии, познания в методики за прогнозиране;
Познания по отношение методите и концепциите за оценка на финансовия риск;
Познаване на основните характеристики на банкови продукти/кредитни продукти, в т.ч. сложна лихва, анюитет, погасителни планове, основни познания на прилаганите кредитни политики;
Много добри компютърни умения, включително познания по бази данни и базово програмиране като MS word, PowerPoint, MS Excel, MS Access, SQL;
Умения за трансформиране на аналитични концепции в работещи бизнес приложения и способност за самостоятелно решаване на проблеми и самостоятелно намиране на нужната информация;
Комуникативност, внимание към детайлите, презентационни умения и нагласа за работа в екип;
Способност за работа под напрежение и спазване на срокове;Предлагаме Ви:

Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
Възможност за професионално и личностно развитие;
Ясно дефинирани кариерни пътеки;
Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
Работа в приятелска и динамична среда;
Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
Карта Multisport на преференциална цена;
Преференции при ползване на банковите ни продукти.


Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner