Пощенска банка / Юробанк България АД
Юрисконсулт в секция Ритейл проекти и иновации
София
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт в секция Ритейл проекти и иновации

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКЦИЯ РИТЕЙЛ ПРОЕКТИ И ИНОВАЦИИ


Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.


За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!


Пощенска банка е точното място за ТЕБ!


За Управление "Правно" Пощенска Банка търси да назначи отговорен, мотивиран и ориентиран към постигане на резултат:

ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКЦИЯ РИТЕЙЛ ПРОЕКТИ И ИНОВАЦИИ


Вашите основни задължения и отговорности ще бъдат:

Да оказвате правно съдействие във връзка с осъществяваните от Банката дейности в сферата на Банкиране на дребно, като:

- изготвяте правни становища във връзка с разработването и предлагането на банкови продукти и услуги в сферата на потребителско кредитиране, кредитиране на малък и среден бизнес, платежни услуги, застрахователна дейност, дигитални решения и др.;

- участвате като експерт – юрист по проекти на Банката за разработване/внедряване на нови дигитални решения/продукти/услуги като предоставяте правни становища във връзка с реализирането и последващото предлагане на клиенти;

- разработвате/съгласувате договорна документация за предоставяните от Банката кредитни продукти, платежни услуги, дигитални решение, в т.ч. Общи условия, проекти на договори, образци на правни документи, др.;

- съгласувате и давате правни становища във връзка с разработвани от Банката рекламни и маркетингови концепции/материали/комуникации;

- съгласувате вътрешнобанкови процедури, инструкции, други правни документи;

- преглеждате и анализирате актуално европейско законодателство и практика на СЕС;

- давате консултации, участвате в срещи и др.Към Вас имаме следните изисквания:

∙ Висше юридическо образование;

∙ Юридическа правоспособност;

∙ Отлично владеене на английски език;

∙ Добри компютърни умения и познаване на правно-информационни системи;

∙ Аналитични умения и инициативност;

∙ Креативно мислене и комплексен подход на работа;

∙ Интерес в сферата на иновациите и дигитализацията;


За предимство ще се счита опит и познания в сферата на застраховането, предоставянето на платежни услуги и потребителската защита.


Предлагаме Ви:

∙ Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;

∙ Професионална реализация в елитен юридически екип и отличен работен климат;

∙ Разнообразна, динамична и развиваща Вашите професионални и социални умения работа;

∙ Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;

∙ Преференции при ползване на банковите ни продукти;

∙ Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;

∙ Карта Multisport и CoolFit на преференциална цена.


Моля изпратете мотивационно писмо, подробна автобиография с актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner