Пощенска банка / Юробанк България АД
more than 300 служителя Apply See employer
Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - държавни дружества и бюджетни организации
София
full-time

Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - държавни дружества и бюджетни организации

София full-time

Job Description

Ние сме ПОЩЕНСКА БАНКА, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТизградена на взаимно доверие и подкрепа.



Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.

Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


За Управление „Корпоративно транзакционно банкиране“, Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позиция:


Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - държавни дружества и бюджетни организации


Кратко описание на позицията:

·Взима активно участие в привличането и обслужването на некредитни корпоративни клиенти на Банката;Обхват на корпоративния портфейл :

·Български и международни компании

·Дружества с държавно и общинско участие включително разпоредители с бюджетни средства.


Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:

·Участва активно в привличането на нови клиенти юридически лица с местно, чуждестранно и държавно участие;

·Поддържа регулярна комуникация с клиентите от портфейла , с цел развитие на деловите взаимоотношения с тях; Предоставя изчерпателна информация за продуктите/услугите на Банката, съответстващи на бизнес изискванията и профила на клиента;

·Анализира финансови данни свързани с поверения клиентски портфейл с цел увеличаване обема на продажбите и приходи от него;

·Активно взаимодейства с вътрешните звена на Банката във връзка с цялостното обслужване на клиентския портфейл;

·Проследява публикуваните обяви в съответните специализирани сайтове за участие на Банката в обществени поръчки – (обяви за избор на финансови/банкови институции);

·Подготвя предложения за участия на Банката в обществени поръчки за одобрение и съгласуване със съответните отговорни звена ;

·Подготвя цялостната документация за участие на Банката в обществени поръчки с предмет избор на финансови /банкови институции ;

·Активно взаимодействие с вътрешните звена на Банката в процеса по подготовка на конкурсната документация;

·Отговаря за цялостното банково обслужване на Възложителите по спечелени обществени поръчки и подписване на договорите с тях;

·Поддържа на регистри и архиви от участието на Банката в обществени поръчки като администрира цялата договорна документация;

·Поддържа текущи регистри, изготвяне на индивидуални справки към действащи договори и споразумения като следи за техните срокове на валидност и подновяване;


Изисквания за позицията са:

·Висше икономическо образование;

·Отлични комуникационни, презентационни и продажбени умения;

·Умение за поддържане и провеждане на високо ниво на делова кореспонденция ипреговори с клиенти;

·Опит в обслужването на дружества с държавно и общинско участие, вт. разпоредители с бюджетни средства ще се счита за предимство;

·Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;

·Много добро владеене на английски език – мин. В2, писмено и говоримо; Свободно говорене на английски език

·Много добра компютърна грамотност – Word, Excel (в т.ч познаване на функции за обработка на големи масиви от финансова информация), PowerPoint,

·Умения за работа в динамична среда при изпълнение на работни задачи в тесни срокове;

·Умения за работа в екип;

· Ориентация към постигане на високи резултати;


Предлагаме Ви:

·Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;

·Възможност за професионално и личностно развитие;

·Ясно дефинирани кариерни пътеки;

·Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;

·Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;

·Работа в приятелска и динамична среда;

·Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;

·Карта Multisport на преференциална цена;

·Преференции при ползване на банковите ни продукти.


Ако сме Ви заинтригували, изпратете своя актуална автобиография на български или английски език.


Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner