Пощенска банка / Юробанк България АД
more than 300 служителя Apply See employer
Счетоводител дълготрайни активи /по заместване/
София
full-time

Счетоводител дълготрайни активи /по заместване/

София full-time

Job Description

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:


Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.

Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.


За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


За работа в град София търсим да назначим мотивиран, отговорен и аналитичен колега

за ролята на: СЧЕТОВОДИТЕЛ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ /по заместване/Основни отговорности, свързани с позицията са:

Изпълнява всички счетоводни задачи, свързани с придобиването на ДА;

• Отговаря за поддръжката на Модул ДА и правилното отчитане на ДА в него;

• Отговаря за поддържането на счетоводните и данъчните регистри;

• Изготвяне на различни видове отчети за ръководството и одиторите;

• Участва в годишните и ad-hock инвентаризации;

• Изпълнява всички други задачи, възложени от Ръководството, свързани с ДАИзисквания за позицията са:

- Висше икономическо образование;

- Предишен опит в сферата на счетоводство на ДА е предимство

- Много добри аналитични умения;

- Много добра компютърна грамотност,

- Добри организационни и комуникационни умения;

- Бързина и точност на изпълнение на поставените работни задачи;

- Умение да спазва срокове;

- Добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;Предлагаме ти:

• Възможност за професионално и личностно развитие;

• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;

• Работа в приятелскa и динамична среда;

• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;

• Преференции при ползване на банковите ни продукти

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner