Пощенска банка / Юробанк България АД
Счетоводител в отдел Счетоводство и данъчен контрол
София
длъжност на пълно работно време

Счетоводител в отдел Счетоводство и данъчен контрол

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:


Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.

Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови

решения на своите клиенти.


За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на

амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат

утрешните успешни лидери.


За работа в град София търсим да назначим мотивиран, отговорен и аналитичен колега

за ролята на:


Счетоводител в отдел Счетоводство и данъчен контролОсновни отговорности, свързани с позицията са:


Осчетоводяване разходи за наеми, свързаните с тях комунални услуги и данъци
Осчетоводяване разходите по експлоатацията на служебните автомобили, разходите, свързани със служебни командировки, представителни разходи, спонсорство и дарения, за ремонт и поддръжка на банковата техника и за квалификация
Осчетоводяване разходи за външни услуги, професионални такси, за канцеларски материали, стопански инвентар, периодичен печат и пощенски услуги
Осчетоводяване и обработка информация, свързана с ДДС, данъците по ЗКПО и др.
Инвентаризация по съответните сметки


Изисквания за позицията са:

Висше икономическо образование;
Предишен опит в сферата на счетоводство e предимство
Много добри аналитични умения;
Много добра компютърна грамотност,
Добри организационни и комуникационни умения;
Бързина и точност на изпълнение на поставените работни задачи;
Умение да спазва срокове;
Добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо


Предлагаме ти:

Възможност за професионално и личностно развитие;
Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
Работа в приятелскa и динамична среда;
Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
Преференции при ползване на банковите ни продукти


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner