Пощенска банка / Юробанк България АД
more than 300 служителя Apply See employer
Експерт Оценител
София
full-time

Експерт Оценител

София full-time

Job Description

Пощенска банка има над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и e третата по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.


Пощенска банка търси да назначи мотивиран и отговорен служител за позицията на:


Експерт Оценител


Основни задължения и отговорности:

·Преглежда и одобрява изготвени експертни оценки от външни оценители, основаващи се на действащите Стандарти за оценяване и ръководство за прилагане на платформата Real II;

·При необходимост извършва оценки на имущество, притежавано от банката или други външни клиенти въз основа на действащите Стандарти за оценяване, контролирани от началник отдел „Оценителски услуги“;

·Контролира изпълнението на качеството на изготвените експертни оценки;

·Съдейства за водене на изряден и удобен за употреба архив с изготвените оценки;

·Отговаря за опазване на интересите на клиента и организацията;

·Отговаря за своевременно, точно и пълно изготвяне на необходимите справки, отчети и доклади.


Изисквания към кандидатите:

·Висше образование – инженерно или икономическо;

·Наличие на релевантен опит – минимум пет години опит като оценител;

·Валиден сертификат за оценител на недвижими имоти издаден от Камара на независимите оценители в България - наличието на сертификат за оценка на машини и съоръжения, както и за оценка на земеделски земи и трайни насаждения ще се счита за предимство;

·За предимство ще се счита опит в одобряването на оценки свързани с корпоративни обезпечения и одобрение на количествено-стойностни сметки и технически доклади за установяване изпълнението на строително-монтажни работи;

·Заемането на длъжност старши експерт или супервайзор в банкова институция, свързана с преглед и одобрение на експертни оценки ще се счита за предимство;

·Аналитично мислене;

·Умения за анализиране на пазара на недвижими имоти;

·Умения за работа в екип;

·Способност за работа под напрежение и спазване на поставените срокове;

·Готовност за пътуване в страната;

·Добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;

·Компютърна грамотност;


Какво Ви предлагаме:


·Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране

·Възможност за професионално и личностно развитие

·Ясно дефинирани кариерни пътеки

·Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала

·Допълнително здравно и пенсионно осигуряване

·Работа в приятелска и динамична среда

·Участие в разнообразни социално-отговорни дейности

·Карта Multisport на преференциална цена

·Преференции при ползване на банковите ни продукти

·26 дни платен годишен отпуск

Моля изпратете мотивационно писмо, подробна автобиография на английски език с актуална снимка.


Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner