Асистент Човешки Ресурси
Шумен
длъжност на пълно работно време

Асистент Човешки Ресурси

Шумен длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търсим Асистент Човешки Ресурси.

Основни задължения:

• Осъществява подбор на служители и провежда интервюта за отворените позиции;
• Определя методите за подбор спрямо спецификите и нивата на свободните позиции, определя каналите за публикуване на обяви;
• Архивира автобиографии в база данни и поддържа база със статистически данни за подбор, администрация и ТРЗ;
• Отговаря за цялостното администриране на трудовоправните взаимоотношения и всичко свързано с промяна на статуса (наемане, промяна, освобождаване) на служителите в компанията, спазвайки всички изисквания и законови наредби, качествено и в срок;
• Отговораря за архивирането и поддържането на актуалността на досиетата на служителите, съобразно нормативните изисквания;
• Активно подпомага координацията на документацията и осъществяването на администрирането касаещото служителите с институции като НАП, НОИ, Служба по трудова медицина, Агенцията за безопасни условия на труд и други, свързани с дейността;
• Активно подпомага за цялостното администриране на възнагражденията на служителите, както и за всички видове отсъствия;
• Съдейства на мениджърския състав за поддържане актуалността на длъжностните характеристики;
• Подпомага за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни;

Изисквания:

• Образование: висше - Икономика, направление „Човешки ресурси“ е предимство;
• Трудов стаж: Минимум 2 години предишен опит на подобна позиция;
• Компютърна грамотност и технически умения: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), системи за администриране на персонал, системи за оценка на представянето на служителите, специализиран софтуер за управление на заплати;
• Владеене на чужди езици: Английски език- ниво B2 по ЕЕР;
• Умения за работа, както самостоятелно, така и в екип;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
• Атрактивна бонусна схема;
• Социален пакет;


Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2017)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner