HRS Bulgaria
Инженер автоматизация
Шумен
длъжност на пълно работно време

Инженер автоматизация

Шумен длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Нашият клиент е производствена компания, оперираща в областта на хранителните изделия. Във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи

Инженер автоматизация

Задължения:

- Отговаря за качеството на продукцията, произведена по ръководения проект;
- Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет;
- Разработва концептуални решения по заданаия;
- Осъществя дейностите по чертане на производствени цехове и тяхното разпределение;
- Договаря условия за доставка на оборудване и услуги спрямо нуждите на всеки проект;
- Осъществява коректна разработка на проектния дизайн;
- Отговаря за качеството на продукцията, произведена по ръководения проект;Изисквания към кандидатите:

- Висше техническо образование;
- Компютърна грамотност и технически умения;
- Способност за екипна работа;
- Минимум 2години опит на подобна позиция;
- Английски език – много добро ниво;
- Технически познания, знания относно изготвяне и оформяне на инвестиционни предложения;Лични качества:

- Презентационни умения, бизнес комуникация, умения за убеждаване;
- Умение за работа в екип;

Компанията предлага:

- Конкурентно възнаграждение;
- работа в бързоразвиваща се компания;
- вътрешнофирмено обучение;
- трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
- ваучери за храна в размер 200 лв.;
- безплатен транспорт;
- атрактивна бонусна схема;
- допълнителни социални придобивки;

Ако посочената позиция представлява интерес за Вас, изпратете автобиография с актуална снимка.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner