HRS Bulgaria
50 - 300 служителя Apply See employer
Юрисконсулт - Финансов и Обратен Лизинг
София
full-time

Юрисконсулт - Финансов и Обратен Лизинг

София full-time

Job Description

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.


Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.


Наш доверен партньор е бързоразвиваща се високотехнологична Финтек платформа за лизингови решения. За техния екип търсим професионалист, който да се присъедини на позиция


Юрисконсулт - Финансов и Обратен лизинг


Основни отговорности за позицията:
Изготвя заявления по 410 ГПК, , искови производства по чл. 422 ГПК, граждански искове в наказателни производства, искови молби, други молби, становища и всякакви документи във връзка с делата;
Извършване на действия по процесуално представителство на дружеството по съдебни производства на всички инстанции;
Осъществяване на комуникация със съдилища, вещи лица, клиенти, партньори и институции, необходими за своевременно и качествено изпълнение на служебните ангажименти;
Осъществява действия, свързани с принудително изпълнение, в това число образуване и водене на изпълнителни дела при ЧСИ/ДСИ;
Водене на комуникация с насрещните по производствата страни и/или технитепълномощници с цел постигане на максимално добри резултати по възложените за работа случаи, както и изготвяне на споразумения за доброволно уреждане спорните отношения;
Активно взаимодействие и работа с бази данни и специализиран правен софтуер;
Експертно предоставяне на консултации по правни казуси, свързани с дейността на дружеството, в това число изготвяне и проверка на документи с правно съдържание – пълномощни, договори и др
Изисквания за заеманата позиция:
Висше образование и юридическа правоспособност;
Практически опит от мин. 1 г. и опит в заповедно, изпълнително производство и/или работа в адвокатска кантора ще се счита за предимство;
Опит, придобит в лизингово дружество;
Отлични комуникационни умения;
Аналитични умения и внимание към детайла;
Способност за работа в динамична среда и спазване на крайни срокове;
Добра компютърна грамотност.
Компанията предлага:
Конкурентно възнаграждение и мотивираща бонусна схема;
Динамична среда и възможност за кариерно развитие;
Обучение и възможности за повишаване на квалификацията;
Възможност за хибриден модел на работа след изтичане на изпитателния срок;
Спортни занимания и масаж на работното място;
Кафе, чай, безалкохолни напитки и плодове в офиса;
Карта за спорт при преференциални условия, допълнително здравно осигуряване;
Атрактивна офис локация в центъра на София;
Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner