HRS Bulgaria
Оперативен Счетоводител със SAP
София
длъжност на пълно работно време

Оперативен Счетоводител със SAP

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.

Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

Нашият клиент е официален представител за България на немските лидери в производството на земеделската техника. За техния екип, търсим отговорен професионалист, който да се присъедини към екипа в Централния им офис в София за ролята на:


ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Задължения:

Осчетоводява първични счетоводни документи в SAP;
Осчетоводява движението по разплащателните сметки на дружеството;
Оформя документите, свързани с финансово-счетоводната дейност и изготвя ежемесечни справки и финансови отчети на служители;
Въвежда платежни нареждания в онлайн банкиране;
Прави периодичен анализ на вземанията и задълженията на дружеството;
Извършва счетоводно отчитане по дейността на дружеството с оглед спазване на процедурите и сроковете за отчети, баланси и справки;
Изпълнява ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот - приема, проверява и обработва първични счетоводни документи (фактури, авансови отчети, каса, банка, дълготрайни активи, и др.);
Съставя и попълва документи, протоколи, образци;
Обработва банкови и касови документи;
Контрол на плащания, преглед на салда по сметки и за разчети с контрагенти;
Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря;
Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения;
Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица;
Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на служителите или за предоставяне на съответните органи;
Подпомага дейността на Главния счетоводител.

Основни изисквания:

Висше икономическо образование, степен бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“;
Професионален опит: минимум 2 години опит на сходна позиция;
Високо ниво на владеене на EXCEL;
Опит с ERP, опит със SAP е предимство;
Владеене на Английски или Немски език е предимство;
Прецизност и точност;
Внимание към детайла и умение за спазване на поставените срокове.

Компанията предлага:

Отлично възнаграждение;
Бонусна схема;
Сигурна и стабилна работна среда;
Възможност за професионално развитие;
Динамична и предизвикателна работа;
Отлични условия на труд;
Допълнителни курсове за професионална квалификация за сметка на работодателя.


Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner