HRS Bulgaria
50 - 300 служителя Apply See employer
Оперативен счетоводител
София
full-time

Оперативен счетоводител

София full-time

Job Description

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Ти не си изключение!

Наш партньор e инвестиционна компания, финансова не банкова организация, която води началото си от Нидерландия и в момента развива активно първият си офис в гр. София. В тази връзка, към момента те търсят Счетоводител с опит, който да контролира и координира работата с външен партньор, отговарящ за счетоводните отчети и годишно приключване на компанията.


Основни отговорности и задължения:

Изготвя и осчетоводява първични и вторични счетоводни документи;
Спомага подготовката на финансово-счетоводни отчети – месечни и годишни;
Обработва и осигурява необходимата информация /справки/ за ръководството;
Отговоря за каса, банка, данъчна администрация и други институции;
Проследява плащания и придвиждва фактурите към партньорската счетоводна компания;
Администрира договори с контрагенти, отговаря за подредбата и архивирането на цялата документация.
Компанията предлага:

Отлично възнаграждение;
Безсрочен трудов договор с пълни осигуровки;
Стандартно, фиксирано работното време понеделник -петък от 9:00 до 18:00 часа;
Обяд в офиса и други допълнителни инициативи;
Външни и вътрешни обучения с цел повишаване на квалификацията;
Подсигурен транспорт;
Приятелска атмосфера и сплотен екип от професионалисти с утвърден опит;
Възможности за дългосрочни отношения и кариерно израстване.

Основни изисквания:

Релевантно завършено образование с икономическа или финансова специалност;
3 години опит на счетоводна позиция;
Много добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
Добро владеене на английски език на ниво В1;
Отлична компютърна грамотност, специално MS Excel;
Аналитични, комуникативни и организационни умения.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner